Звіт за 2021-2022 навчальний рік (у форматі PDF)

 

Звіт за 2020-2021 навчальний рік (у форматі PDF)

 

Звіт за 2019-2020 навчальний рік (у форматі PDF)

 

Звіт за 2018-2019 навчальний рік

 

Звіт за 2017-2018 навчальний рік

 

Звіт за 2016-2017 навчальний рік

 


 

Звіт

директора Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Рівненської міської ради

Синяк Лариси Олександрівни

про діяльність за 2018-2019 навчальний рік

 

У 2018 -2019 навчальному році робота школи спрямовувалася на реалізацію пріоритетних завдань, визначених у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», правових документах Міністерства освіти і науки України, області, міста.

Адміністрацією школи було вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування закладу та створення умов для рівного доступу усіх категорій дітей мікрорайону до якісної освіти відповідно до їхніх потреб.

У 2018-2019 навчальному році у школі навчалося 1238 учнів. Укомплектовано 40 класів із яких: 20 класів – школа І ступеня, 17 класів – ІІ ступеня, 3 класи - школа ІІІ ступеня. Середня наповнюваність класів – 29,4 учнів. У школі функціонує 2 класи інклюзивної форми навчання, 4 дитини навчаються за індивідуальною формою навчання.

У старшій школі запроваджено профільне навчання: математичний та історичний профілі, відповідно до запитів батьків. Запроваджено допрофільне навчання (підсилення предметів інваріантної складової починаючи із 5 класу.) У школі працювали 3 групи продовженого дня для учнів 1-3 класів. Усі діти, які відвідували групу були охоплені гарячим харчуванням за батьківські кошти.

Протягом навчального року вчителі школи проявляли належний рівень професійної підготовки, забезпечували результативність та якість своєї роботи відповідно до нормативно-правових актів, наказів, інструкцій. За результатами річного оцінювання у 2-4 класах (учні 1-их та 2-их класів оцінювалися вербально)

Результати рівня навчальних досягнень учнів 3-4 класів з математики

Клас

Всього учнів

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень (кількість учнів)

% учнів, які мають високий та достатній

Початковий

Середній

Достатній

Високий

3-А

34

33

-

5

19

9

85

3-Б

33

 29

3

7

15

4

66

3-В

33

30

5

10

8

7

50

3-Г

33

33

3

7

13

10

70

3-Д

34

30

5

9

6

10

53

разом

167

155

16

38

61

40

65

4-А

31

31

-

2

10

19

94

4-Б

32

32

-

1

9

22

97

4-В

29

28

1

4

11

12

82

4-Г

29

29

-

5

12

12

83

4-Д

28

28

-

4

13

10

82

Разом

149

148

1

16

55

75

88

всього

316

303

17

54

116

115

77

Результати державної підсумкової атестації у 4-х класах з української мови

Клас

Всього учнів

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень (кількість учнів)

% учнів, які мають високий та достатній

Початковий

Середній

Достатній

Високий

4-А

31

31

1

5

15

10

81

4-Б

32

32

-

6

10

16

81

4-В

29

27

2

5

14

6

74

4-Г

29

29

-

7

11

11

76

4-Д

28

28

1

9

11

6

61

Всього по школі

149

147

4

32

61

49

75

Результати державної підсумкової атестації у 4-х класах з математики

Клас

Всього учнів

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень (кількість учнів)

% учнів, які мають високий та достатній

Початковий

Середній

Достатній

Високий

4-А

31

31

-

2

10

19

94

4-Б

32

32

-

1

9

22

97

4-В

29

28

1

4

11

12

82

4-Г

29

29

-

5

12

12

83

4-Д

28

28

-

4

13

10

82

Всього по школі

149

148

1

16

55

75

88

Моніторингові дослідження: по предметах, по класах, по паралелях за 2018-2019 н. р. (середній бал)

клас

Укр. м.

Укр.

літ.

Зар. літ

Англ.

м.

Ісп. м

астр

Іст. Укр

Всес іст

Право

Гр. осв

Мат.

Алг

Геом.

Природа

Біол

Геог

Фізи

ка

Хі

мія

Ін

фор

мат

Тр

н-ня

Осн

здор

Фіз-ра

Обр

м-во

зах.

Вітч

Муз

Мис-во

Сер

бал

5-А

6,7

7,0

7,1

7,1

5,9

8,1

   

6,8

 

7,9

     

8,2

10

9,9

9,3

9,6

8,8

8,0

5-Б

8,1

8,8

8.6

8,3

-

9,0

   

8,2

 

8,8

     

8,6

10,1

9,6

9,7

9,9

9,3

9,0

5-В

7,9

8,0

6,8

7,1

 

8,8

   

6,7

 

7,8

     

8,1

10,3

8,8

9,4

9,0

8,6

8,3

5-Г

7,2

6,6

6,6

5,8

-

6,8

   

6,0

 

7,1

     

6,8

9,6

6,3

9,5

9,2

9,0

7,4

 

7,5

7,6

7,3

7,1

5,9

8,2

 

 

6,9

 

7,9

 

 

 

7,9

10,0

8,6

9,5

9,4

8,9

8,2

6-А

6,8

6,4

5,7

5,4

5,4

 

7,0

 

5,6

 

7,4

6,2

   

6,0

8,6

6,1

7,9

8,9

7,3

6,7

6-Б

8,2

8,8

7,0

7,6

   

8,0

 

7,6

 

8,0

6,9

   

6,3

9,3

7,3

9,4

10,1

8,8

8,1

6-В

7,2

7,4

5,6

6,6

   

6,6

 

5,6

 

6,9

6,3

   

6,3

8,8

7,3

9,7

9,8

8,2

7.3

6-Г

7,6

8,3

7,0

7,4

   

7,3

 

6,0

 

7,3

6,7

   

7,0

9,1

8,0

9,4

9,9

7,8

7,8

 

7,4

7,7

6,3

6,7

5,4

 

7,2

 

6,2

 

7,4

6,5

 

 

6,4

8,9

7,2

9,1

9,7

8,0

7,5

7-А

7,3

7,6

6,6

7,0

 

7,7

8,0

 

6,4

6,6

7,4

7,4

6,1

6,6

7,8

9,3

7,3

7,7

9,7

7,9

7,5

7-Б

6,4

6,3

5,5

5,5

 

7,0

6,8

 

4,8

5,2

6,0

4,7

4,5

5,1

7,3

7,0

5,8

9,1

8,0

6,5

6,2

7-В

7,3

7,2

6,6

6,6

 

7,4

7,5

 

4,6

4,5

6,9

6,2

5,3

6,0

7,6

8,1

6,9

9,3

9,0

7,1

6,9

 

7,0

7,1

6,2

6,4

 

7,3

7,4

 

5,3

5,4

6,8

6,1

5,3

5,9

7,6

8,1

6,7

8,7

8,9

7,2

6,8

8-А

7,6

7,9

8,1

6,5

 

7,6

7,3

 

7,2

7,2

7,1

6,9

6,9

6,9

8,2

9,9

9,7

8,7

-

8,7

7,8

8-Б

6,8

6,8

6,9

6,6

 

6,9

6,4

 

5,3

5,4

6,3

5,7

6,0

5,6

6,9

8,7

9,3

6,1

-

7,7

6,5

8-В

5,0

5,4

5,2

4,6

 

4,8

4,9

 

4,6

4,1

4,5

5,5

5,5

4,5

5,8

8,7

5,9

5,5

-

6,2

5,3

 

6,4

6,7

6,7

5,9

 

6,4

6,2

 

5,7

5,6

5,9

6,0

6,1

5,7

6,9

9,1

8,3

6,8

 

7,5

6,5

9-А

7,0

6,4

5,7

6,3

 

6,9

7,4

6,7

6,4

6,1

7,2

5,7

5,8

6,2

7,5

8,8

7,8

7,4

-

8,5

6,9

9-Б

7,8

7,6

9,3

7,3

 

7,7

8,1

8,1

7,1

6,9

8,1

6,9

7,3

7,6

8,6

10,8

9,4

8,9

-

10,0

8,2

9-В

5,9

5,2

5,2

5,5

 

7,0

7,0

6,8

5,4

5,6

6,8

5,7

6,0

5,9

8,1

10,2

7,7

7,6

-

7,9

6,6

 

6,9

6,4

6,7

6,3

 

7,2

7,5

7,2

6,3

6,2

7,3

6,1

6,3

6,6

8,1

9,9

8,3

7,9

 

8,8

7,2

10-А

7,8

7,5

7,4

6,8

 

7,4

8,0

8,5

4,0

4,0

7,0

6,0

6,3

5,0

7,6

9,4

-

7,0

7,5

-

7,3

10-Б

7,6

7,8

8,4

7,8

 

8,9

8,5

8,5

7,2

6,8

8,4

8,1

8,0

7,7

8,6

10,9

-

8,8

9,1

-

8,4

 

7,7

7,6

7,9

7,3

 

8,1

8,2

8,5

5,6

5,4

7,7

7,0

7,1

6,3

8,1

10,1

-

7,9

8,3

-

7,8

11

7,4

6,9

7,5

8,0

9,9

7,2

8,3

9,7

7,1

7,4

8,1

7,7

7,4

8,8

9,2

10,0

-

9,9

9,5

-

8,5

 

7,4

6,9

7,5

8,0

9,9

7,2

8,3

9,7

7,1

7,4

8,1

7,7

7,4

8,8

9,2

10,0

-

9,9

9,5

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

 

 

С-й бал

7,2

7,1

6,9

6,8

7,1

7,4

7,5

8,5

6,2

6,0

7,3

6,6

6,4

6,7

7,7

9,4

7,8

8,5

8,9

8,1

7,5

Робота шкільного колективу, що проводилася за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. У шкільному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад взяли участь 334 учні. 83 учні школи стали призерами шкільного етапу олімпіад та 42 учні взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 15 учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість призерів зменшилася на 7 учнів.

Порівняно з минулим навчальним роком кількість призерів зменшилася на 7 учнів.

Кірик Катерина, учениця 9-Б класу, стала призером ІІ етапу з п’яти предметів:

-з української мови та літератури – ІІІ місце (вчителі Мельничук Н. Д.)

-з географії – ІІ місце (вчитель Липчук Л. М.)

-з правознавства – ІІ місце (вчитель Климчук Ю. О.)

-з хімії - ІІІ місце (вчитель Павлущик О. О.)

-з фізики - ІІ місце (вчитель Довга Л. М.)

Семенюк Дарія, учениця 11 класу стала призером ІІ етапу з чотирьох предметів:

-з іспанської мови - ІІ місце (вчитель Козік Р. О.)

-з екології - ІІ місце (вчитель Черняк В. М.)

-з біології – ІІ місце (вчитель Черняк В. М.)

-з географії ІІ місце (вчитель Липчук Л. М.)

Призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 15 учнів:

           

№ з/п

ПІБ учня

Назва олімпіади

Клас

Місце

ПІБ вчителя, що підготував призера

1

Поліщук Вадим Анатолійович

Олімпіада з трудового н-ня

11

ІІ

Гаюк В. В.

2

Войтюк Олександр Андрійович

Олімпіада з трудового н-ня

11

ІІІ

Гаюк В. В.

3

Семенюк Дарія Ігорівна

Олімпіада з екології

11

ІІ

Черняк В. М.

4

Семенюк Дарія Ігорівна

Олімпіада з біології

11

ІІ

Черняк В. М.

5

Семенюк Дарія Ігорівна

Олімпіада з іспанської мови

11

ІІ

Козік Р. О.

6

Семенюк Дарія Ігорівна

Олімпіада з географії

11

ІІ

Липчук Л. М.

7

Ткачук Андрій

Олімпіада з інформатики

9-В

ІІІ

Моцна О.Я.

8

Хмарук Олег

Олімпіада з інформатики

8-А

ІІ

Моцна О.Я.

9

Полюхович Іванна

Олімпіада з іспанської мови

10-А

ІІ

Козік Р. О.

10

Йосифчук Катерина

Олімпіада з іспанської мови

10-А

ІІІ

Козік Р. О.

11

Кірик Катерина

Олімпіада з географії

9-Б

ІІ

Липчук Л. М.

12

Кірик Катерина

Олімпіада з української мови та літератури

9-Б

ІІІ

Мельничук Н. А.

13

Кірик Катерина

Олімпіада з хімії

9-Б

ІІІ

Павлущик О. О.

14

Кірик Катерина

Олімпіада з правознавства

9-Б

ІІ

Климчук Ю. О.

15

Кірик Катерина

Олімпіада з фізики

9-Б

ІІ

Довга Л. М.

Найбільше призерів підготували вчителі географії, іспанської мови, інформатики, трудового навчання: 3 учні – вчитель Козік Р. О. , по 2 учні – вчителі Гаюк В. В., Моцна О. Я., Липчук Л. М., Черняк В. М.

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін у 2018-2019 навчальному році маємо 4 призерів (в 2017-2018 навчальному році було 2 призери), це:

 1. Кірик Катерина, 9-Б клас, І місце, географія, вчитель Липчук Л. М..
 2. Полюхович Іванна, 10-А клас, ІІІ місце, іспанська мова, Козік Р. О.
 3. Семенюк Дарія, 11 клас, ІІ місце, іспанська мова, Козік Р. О.
 4. Йосифчук Катерина, 10-А клас, ІІ місце, іспанська мова, Козік Р. О.

 Більш результативною була участь учнів школи в інших конкурсах та змаганнях:

 • олімпіада «Юне обдарування» - ІІІ місце - вчитель Смик О. В.
 • олімпіади «КРОК» з математики, Лавренюк Антон, учень 5-В класу, ІІІ місце, вчитель Климчук С. А.
 • «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»:

- у номінації «Інсценізація» - ІІІ місце Малоок Віра, Лєдяєва Евеліна, Яцюк Вікторія, Грабінов Даниїл, Петльований Андрій, Басік Софія, Гарбарук Павло, Гаман Яна, учні 3-А,Г,Д класів, вчителі Ткачук О.В., Козлюк М. І., Сєрєнкова Н. Г.

 - у номінації «Юні поети» - ІІ місце Кушнірук Діана, 3-Г клас, вчитель Сєрєнкова Н. Г., Панченко Анастасія, учениця 5-Б класу стала лауреатом (вчитель Мачек Л. С.)

- у номінації «Юні поети» - ІІ місце Дорошенко Маргарита, учениця 6-Г класу, вчитель Мачек Л. С. та ІІІ місце Слободенюк Анастасія, учениця 7-В класу, вчитель Чегус О. А.

- у номінації «Читці» – ІІІ місце Мельник Валерія, учениця 8-А класу, вчитель Гордієнко О. С.

 • конкурс екологічного малюнку «Біорізноманіття навколо нас» Кашталян Анна ІІ місце вчитель Рябова О. А.
 • міський конкурс юних екскурсоводів-краєзнавців Кравчук Анна - ІІІ місце, вчитель Жижчук В.П
 • І етап Всеукраїнського конкурсу «Земля наш спільний дім», Кравчук Анна, Мацура Софія, Сунцова Олександра, Журавель Аліса, Іванюк Вадим, Сидорук Олексій. – ІІ місце, вчитель Дрига Т.В.
 • ІІ етап обласного конкурсу дитячого малюнка «Україна без корупції» та зайняли призові місця:

 - Кравчук Анна, 9-Б клас, ІІІ місце,вчитель Рудік Л. В.

 - Федик Дарина, 9-Б клас, І місце, вчитель Рудік Л. В.

 - Кірик Катерина, 9-Б клас, ІІ місце, вчитель Рудік Л. В.

 • Міський конкурс фоторобіт «Моя Україно» Гордійчук Ірина - ІІІ місце вчитель Майборська Л. В.
 • ІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» учні школи посіли чотири призових місця:
 • ІІІ місце Кущева Вікторія, у номінації «Образотворче мистецтво» (графіка), вчитель Рудік Л. В.
 • ІІІ місце Федик Дарина, у номінації «Образотворче мистецтво» (графіка), вчитель Рудік Л. В.
 • І місце Ткачук Ірина, у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» (вишивка), вчитель Гіроль Н. М.
 • ІІІ місце Сільвай Артур у номінації « Історія України і державотворення», вчитель Величко О. П.
 • міський фестиваль-конкурс юних гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється» Антонюк Дмитро та Басовець Артем, ІІІ місце у номінації «Гумористичний ансамбль» вчитель Федорчук М. І.
 • Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» Власюк Олександр - ІІ місце вчитель Сипата С.І., Вознюк Максим – ІІІ місце, вчитель Матвійчук К. В.
 • міська виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно», ІІІ командне місце, вчитель Гаюк В. В.
 • конкурс «Юна вишивальниця команда учнів 9х класів посіла І місце, вчитель Гіроль Н. М.
 • Шевчук Юлія, 8-Б клас, ІІ місце техніка «занизування»,
 • Мамчур Софія, 8-Б клас, ІІ місце, техніка «Гладь»
 • Ярощук Діана, 9-В, І місце, техніка «Хрест».
 • ІІІ місце у ХІ Відкритому регіональному фестивалі-конкурсі з економіки та підприємництва «Мої знання сьогодні – мій капітал завтра» у номінації «Презентація проекту»: Татарин Марія, Василюк Тетяна, Яхнюк Анастасія, Пилипчук Валентина, Яковчук Віталій, Егіпті Владислав, Сільвай Арту, вчитель Липчук Л.М.

Результативність спортивних досягнень учнів школи в цьому навчальному році, як свідчить таблиця результативності участі в Спартакіаді у 2018-2019 навчальному році становить 28 місце, в минулому навчальному році – 30 місце.

Порівняльна таблиця результативності участі школярів у ІІ етапі

Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів

Кількість призерів

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

16

27

23

22

15

Таблиця результативності участі школи в Спартакіади

за період 2014 по 2019 роки

Місця

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

15

19

19

30

28

Упродовж минулого навчального року школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. У закладі працювали 88 педагогічних працівників, 1 вчитель за сумісництвом. Всі педагоги мають відповідну фахову освіту, професійно виконують свої обов’язки.

За якісним складом педагогічних працівників школа виглядає таким чином:
«спеціаліст» – 8 (7,1%)
«спеціаліст ІІ категорії» – 5 (6,0%)
«спеціаліст І категорії» – 6 (7,1%)
«спеціаліст вищої категорії» – 69 (79,7%)
звання «старший вчитель» – 21 ( 25,0%)
звання «вчитель-методист» – 24 (27,4 %)
Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників становило 17 годин.

Аналіз підсумків роботи за навчальний рік свідчить, що колектив учителів школи наполегливо працював над реалізацією ІІ етапу – організаційно-моделюючого (теоретична підготовка впровадження теми) методичної проблеми школи «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через ознайомлення з теоретичним і практичним досвідом становлення особистості в сучасному громадянському суспільстві, практичне спрямування роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп на реалізацію проблеми. Робота над науково-методичною проблемою продемонструвала різноманітність форм і функціональних структур із підготовки вчителя в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Із метою осучаснення й урізноманітнення освітнього процесу учитель трудового навчання Гаюк В.В. працює у творчій групі при РОІППО вчителів трудового навчання; також у школі успішно функціонують творчі групи «Способи взаємодії учня і вчителя в процесі соціалізації» (керівник Работюк Ж.В.), «Напрями педагогічної роботи з розвитку обдарованості учнів» (керівник Довга Л.М.)

Так, у І (міському) турі ХVІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (лютий 2019 року) брали участь учителі закладу у таких номінаціях: «Біологія та екологія» (Черняк В.М.), «Трудове навчання» (Далюк Я.Й.), «Фізична культура» (Радчик В.В., Кривчук І.А., Копель Р.В., Кульбаба О.В.), «Хімія» (Павлущик О.О.), «Соціальна педагогіка» (Климчук Ю.О.), «Музичне мистецтво» (Панчак А.Ю.) із методичними посібниками.

ІІІ місце виборов учитель біології Черняк В.М., представивши на конкурс посібник у номінації «Біологія та екологія», ІІ місце – учителі фізичної культури Кривчук І.А., Копель Р.В., Кульбаба О.В., представивши на конкурс посібник у номінації «Фізична культура», І місце – учитель фізичної культури Радчик В.В. із методичною розробкою у номінації «Фізична культура», вчитель музичного мистецтва у складі міської творчої групи виборола перемогу у номінації «Музичне мистецтво», соціальний педагог Климчук Ю.О. здобула перемогу у номінації «Соціальна педагогіка». Посібники, до розробки яких активно долучилися вчитель музичного мистецтва Панчак А.Ю. та соціальний педагог Климчук Ю.О. визнано переможцями й у ІІ етапі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Методичний посібник авторського колективу вчителів фізичної культури Кривчук І.А., Копеля Р.В., Кульбаби О.В. визначено призером (ІІІ місце) ІІ етапу обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості

Аналіз виховної діяльності класних керівників у 2018-2019 н.р. показав інноваційний потенціал, збільшення рівня інноваційної культури, проведенні її у проектний розвиток. Плани виховної діяльності класних керівників, плани роботи школи реалізовувались, в основному, через проектну діяльність різних рівнів. Класні керівники зуміли удосконалити напрямки виховного процесу, поєднали елементи інноваційних технологій із реалізацією Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, Концепції патріотичного виховання.

Важливою складовою виховного процесу школи стало складне утворення інноваційних напрямків із соціальними, матеріальними і соціокультурними умовами.

Кожен класний керівник працював над обраним пріоритетним напрямком, щоб розвивати наскрізні вміння розвитку учня:

 • Уміння вирішувати проблеми;
 • Критично мислити;
 • Уміння співпрацювати і ефективно спілкуватись;
 • Організовувати власну діяльність у КТС, проекті, презентації;
 • Досліджувати, вдумливо читати, рефлексувати тощо.

Класні керівники 5-11 класів змотивували вихованців на активну участь в житті школи, тому учні всіх класів брали участь у всіх загальношкільних заходах, заходах, що проводились на рівні міста.

Ігрові програми в 5-6 класах, загальношкільна гра «Створи свою планету» для 5-9 класів, виставки творчих робіт, виставки «Своїми руками разом із батьками» (5-6 класи), КТС, реалізація проектів «Моя родина – історії краплина», «Моє місто», «Краплинка за краплинкою», «Громадянин», «Створюємо сузір’я слави Кобзаря», «Дім, в якому живемо», «Українська мова – моральний авторитет нації», екопроект «Сміттю – ні», «Україна – святиня серця і думки», екопросвітницькі презентації до Дня довкілля, Дня Землі, вернісажі «До чистих джерел» (фото, малюнки, сувеніри); «Веселі фарби рідної Землі» - основні заходи, що проводились ефективно.

Класні керівники 1-4 класів визначились у пріоритетах виховної діяльності, працювали, в основному, над проблемами:

 • Формування свідомої дисципліни і дій для суспільного сталого розвитку: дослідження, спостереження, КТС разом із батьками, участь в акціях, вироблення правил користування чистою питною водою, збереження чистого повітря, піклування про довкілля.

Класні керівники 2х класів зуміли залучити батьківську громадськість до участі у екологічних проектах.

Класні керівники 3-4 класів залучили батьків до реалізації проектів, природоохоронних дій до Дня Землі, разом із дітьми підготували збірки творів, поезій «Веселі фарби рідної Землі».

Одним із важливих напрямків виховної діяльності став напрямок «Філософія для дітей» (на основі творів В.Сухомлинського). Аналіз проведеної роботи показав, що напрацювання є надзвичайно актуальними, сприяють формуванню відповідних цінностей в учнів: поцінування краси, вдячність, соціальний і емоційний інтелект, наполегливість, цікавість, креативність, критичне мислення, потреба вчитися.

Класні керівники 7-11 класів з метою формування життєвої компетентності та розвитку творчого потенціалу особистості запроваджували проектні технології, які стимулювали вияв особистісних здібностей учнів, уміння з підготовки презентацій, застосування практичного досвіду, роботу з виконання індивідуальних планів, підготовку презентацій, результатів колективного проекту в оригінальній творчій формі.

Разом з цим виявилось проблемним те, що учням не надавалась можливість для обговорення, можливості виявити власні враження від презентаційних заходів у стіннівках, інформаційних листах, інтерв’ю, екранах, картах, настрою тощо.

Класні керівники не на повну силу використали рефлексивний етап роботи над проектами.

Формування екологічних компетентностей стало життєво необхідним. Класні керівники 1-11 класів усвідомлюють практичну значущість екологічної компетентності. Упродовж навчального року учні школи виявляли активну зацікавленість, набували здатності й готовності до творчої та дослідницької діяльності екологічного спрямування.

Форми роботи: проведення годин спілкування в природі, екскурсії в природу, написання творів і віршів про красу рідного краю; рольові ігри, дослідження, конкурси, фотографії, малюнки, творчі звіти; рейди, озеленення території школи, акції «Годівничка для синички», «Як допомогти планеті», дослідження БЕР тощо. Метод проектів став одним із найкращих способів екологічного виховання учнів та залучення батьківської громадськості до співпраці.

Реалізовуючи заходи Концепції патріотичного виховання, класні керівники перевагу надавали дослідницьким комунікативно-діалогічним, моделювальним формам роботи. Ефективно реалізовано за паралелями класів проект «Моє місто». Цілеспрямована, організована класними керівниками робота над проектом привчала вихованців цікавитися історією, мистецтвом, екологією, проблемами, що турбують мешканців міста, підвищувати свій культурний і інтелектуальний рівень

Захист проектів став потужним джерелом натхнення під час реалізацій практичного завдання.

Однією із дієвих форм роботи стала КТС та участь в акціях. Це форми співробітництва дітей і дорослих, коли кінцевий результат досягається працею кожного, коли формується культура міжособистісного спілкування, зняття психологічного бар’єру у спілкуванні, розвивається у дітей прагнення до самовдосконалення. Учні школи спільно з батьками взяли участь в акціях: «Милосердя», «Вчитель не повинен бути самотнім» (збір овочів) «Потурбуйся - будуть жити» (допомога безпритульним тваринам), «Вітання воїнів - учасників АТО», «Діти – дітям» (допомога дітям – сиротам, дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах), участь у новорічно-різдвяному ярмарку, «Годівничка для синички», «Потурбуйся - будуть жити» (допомога зимуючим птахам та безпритульним тваринам).

Заняття гуртків у 2017-2018 н.р. були сучасними, методично грамотними, цікавими, з використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою доброзичливості та можливості самостійного вибору дитиною напрямку діяльності. На заняття гуртків дітям надається можливість активної та відкритої взаємодії між собою.

Заняття гуртків під керівництвом Гіроль Н.М., Жижчук В.П., Свіягіної Л.В., Гаюка В.В., Дриги Т.В., Белея В.Р., Панчак А.Ю., Рудік Л.В. проводились з урахуванням психологічних особливостей вихованців, забезпечення психологічного стану педагога і вихованців, створення атмосфери доброзичливості і взаєморозуміння, довіри, заохочення пізнавальних зусиль дітей на заняттях, розумна вимогливість, такту і творчість.

Шкільні гуртки є нестандартною, інноваційною технологією соціального виховання, спрямовані на активізацію думки, емоцій, навчання соціальної взаємодії, підвищення соціального потенціалу особистості школяра.

У полі зору адміністрації навчального закладу постійно перебувають питання соціального захисту, збереження й зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, а це в першу чергу питання організації медичного обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, організації харчування.

Щорічно у школі організовується контроль за проходженням медичного огляду учнів і працівників навчального закладу, здійснюється медико-педагогічний контроль уроків фізичної культури, якість харчування.

Харчування у школі здійснює приватний підприємець Горюнова К.О. У школі організовано гаряче та буфетне харчування для учнів 1-11 класів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час сніданків та обідів. Вартість обідів - 18 грн. Безкоштовно харчуються діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких беруть участь в АТО, діти 1-4 класів із малозабезпечених сімей. Всього у школі отримували безкоштовні обіди 78 дітей.

У їдальні виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Випадків порушення термінів реалізації продуктів не було. Їдальня працює до 16.00 години. Столи накривають за графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра та відповідальний заступник директора з НВР ретельно слідкують за санітарним станом приміщення їдальні, дотриманням меню. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним поліклінікою графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, Щорічно у дитячій поліклініці діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Адміністрацією закладу були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та споруд. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Щороку проводиться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі, на жаль, зафіксовано 8 випадків дитячого травматизму.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Щорічно матеріальна база школи покращується. Упродовж 2018-2019 навчального року за батьківські та спонсорські кошти для школи придбано:

Назва

 Вартість

Ремонт підлоги коридор ІІІ поверх початкова школа

87839 грн. 20 коп.

Ремонт гімнастичного залу

43543 грн. 57 коп.

Облаштування нового кабінету №215а

40481 грн.

Гетри

1360 грн.

Заміна освітлення в кабінетах №344, 346, 221

4500 грн.

М’ячі гандбольні 2шт.

1020 грн.

Віконні провітрювані в гімнастичну залу

1300 грн.

М’яч

1900 грн.

Матеріали для м’яких лавок НУШ

2270 грн.

Демонтаж елеваторного вузла інжекційного типу (ділянка початкової школи)

2000 грн.

Демонтаж елеваторного вузла інжекційного типу (ділянка спортивної зали, їдальні, гімнастична зала)

1600 грн.

Вентиляційні решітки

4500 грн.

Загальна вартість

192 413 грн. 57 коп.

        У 2018-2019 навчальному році для першокласників за кошти держбюджету придбано:

1

Парти учнівські – 178 шт.

2

Ігрові набори Six-Brix - 10 шт.

3

Ноутбук + БФП – 5 шт. 

4

Інтерактивна дошка - 1 шт.

5

Дидактичні матеріали – 5 компл.

6

Дидактичні матеріали 

7

Ігрові набори LEGO – 5 компл.

Станом на 05.09.19 року учнів 1-их класів НУШ закладу отримали:

- БФП (принтер, сканер, ксерокс) - 6 шт.

- Ноутбуки - 6 шт.

- Комплекти дидактичних матеріалів для уроків мови, математики і природознавства на кожен клас.

- Ігрові набори "Lego" - 6 шт.

Висловлюю щиру вдячність колегам - педагогам, учням та батькам за підтримку, розуміння, небайдужість.

 


 

Звіт

директора Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Рівненської міської ради

Синяк Лариси Олександрівни

про діяльність за 2017-2018 навчальний рік.

 

 

У 2017 – 2018 навчальному році робота школи спрямовувалася на реалізацію пріоритетних завдань, визначених у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», правових документах Міністерства освіти і науки України, області, міста.

Адміністрацією школи було вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування закладу та створення умов для рівного доступу усіх категорій дітей мікрорайону до якісної освіти відповідно до їхніх потреб.

 У 2017-2018 навчальному році у школі навчалося 1146 учнів. Укомплектовано 39 класів із яких: 19 класів – школа І ступеня, 17 класів – ІІ ступеня, 3 класи - школа ІІІ ступеня. Середня наповнюваність класів – 29,4 учнів. У школі функціонує 2 класи інклюзивної форми навчання, 3 дитини навчаються за індивідуальною формою навчання.

У старшій школі запроваджено профільне навчання: математичний та географічний профілі, відповідно до запитів батьків. Запроваджено допрофільне навчання (підсилення предметів інваріантної складової починаючи із 5 класу.) У школі працювали 3 групи продовженого дня для учнів 1 – 3 класів, із них одна група була зі сном. Усі діти, які відвідували групу були охоплені гарячим харчуванням за батьківські кошти.

Протягом навчального року вчителі школи проявляли належний рівень професійної підготовки, забезпечували результативність та якість своєї роботи відповідно до нормативно-правових актів, наказів, інструкцій. За результатами річного оцінювання у 2-4 класах (учні 1-ших класів оцінювалися вербально) досягли високого рівня навчальних досягнень - 72 учнів, що складає 19 %, достатнього рівня – 227 учнів (59%), середній рівень навчальних досягнень мають 82 учні (21%) та початковий рівень мають 6 учнів (2%). За результатами річного оцінювання у 5-11 класах досягли високого рівня навчальних досягнень - 27 учнів, що складає 5 %, достатнього рівня – 295 учнів (54,7%), середній рівень навчальних досягнень мають 193 учнів (35,4%) та початковий рівень мають 26 учнів (4,8%).

Робота шкільного колективу, що проводилася за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. У шкільному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад взяли участь 343 учнів. 84 учнів школи стали призерами шкільного етапу олімпіад та 45 учнів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Результати участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, МАН, конкурсах. 2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Прізвище та імя учня

Предмет

Назва конкурсу

Клас

Місце

ПІБ вчителя, що підготував призера

1-4 кл

1

Бебешко Людмила

ІІ етап олімпіади «Юне обдарування» номінація українська мова

4-Б

І

Сипата С. І.

2

Рижко Віктор

ІІ етап олімпіади «Юне обдарування» номінація природознавство

4-Б

ІІ

Сипата С. І.

3

Безпалюк Катерина Безпалюк Дмитро

Міський конкурс дитячого малюнка і плаката «Намалюй рідну мову»

1-А

ІІІ

Ніколаєва Д. М.

4

Виштикалюк Анастасія

Місечко Артем

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….».Молодша вікова категорія, номінація «Юні поети»

4-В

ІІІ

Работюк Ж. В.

5

Група учнів:

Турченюк Катерина

Стадницька Каріна

Мельник Марія

Козловець Злата

Кушнірук Дмитро

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….».Молодша вікова категорія, номінація «Композиція»

3-А

ІІ

Панчак А. Ю.,

 Римар Т. Л.,

Сєрєнкова Н. Г.

6

Рогошевський Роман

Міська олімпіада «Юні знавці біблії»

2-Г

ІІ

Коханевич С. В.

7

Театральний колектив 2-х класів

Міський фестиваль-конкурс шкільних театральних колективів

2-гі

ІІ

Яблонська М. О.

5-7 кл

8

Громик Юлія

Міська олімпіада з української мови і літ.

7-Б

ІІІ

Чегус О. А, Гордієнко О. С.

9

Тарара Олександра

«Експедиція річкою» міська гра-змагання

7-В

І

Турченюк О. М.

10

Тарара Олександра

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» Середня вікова категорія, номінація«Композиція»

7-В

ІІІ

Трусик В. В.,

Трусик А. П.

11

Котяш Богдана

«Експедиція річкою» міська гра-змагання

7-В

І

Турченюк О. М.

12

Качановська Діана

«Експедиція річкою» міська гра-змагання

7-В

І

Турченюк О. М.

13

Сіденко Максим

Міська виставка-конкурс з ПТМ«найпростіші автомоделі»

5-Г

ІІ

Гаюк В. В.

14

Сіденко Максим

Міські змагання з ПТМу розділі «Виготовлення моделі транспортної техніки»

5-Г

ІІІ

Гаюк В. В.

15

Ціос Віталій

Міська виставка-конкурс з ПТМ «найпростіші автомоделі»

5-Г

ІІ

Гаюк В. В.

16

Жданюк Роман

Міська виставка-конкурс з ПТМ «найпростіші автомоделі»

5-Г

ІІ

Гаюк В. В.

17

Жданюк Роман

Міська олімпіада з математики «Крок»

5-Г

ІІІ

Климчук С. А.

18

Батик Ілля

Міська виставка-конкурс з ПТМ «найпростіші авіамоделі та ракетомоделі»

5-Б

І

Гаюк В. В.

19

Клим Артем

Міська виставка-конкурс з ПТМ «найпростіші механічні ігри та іграшки»

5-Б

ІІІ

Гаюк В. В.

 20

Михасик Богдан

Бойко Анастасія

Ваховська Софія

Конкурс знавців птахів «Пташиний ярмарок»

6-А

ІІІ

Дрига Т. В.

21

Михасик Богдан

Міський конкурс дитячого малюнка і плаката «Намалюй рідну мову»

6-А

ІІІ

Чегус О. А.

22

Кашталян Ольга

Міський мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка

6-А

ІІ

Чегус О. А.

Гордієнко О. С.

23

Солованюк Юлія

ІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Обєднаймося ж,брати мої» у номінації «Образотворче м-во»

5-Б

ІІІ

Рудік Л. В.

24

Іванюк Вадим

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

8-А

ІІІ

Трусик В. В.,

Трусик А. П.

25

Сірман Мирослава

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

7-В

ІІІ

Трусик В. В.,

Трусик А. П.

8-10 класи

26

Боровець Інна

Міська олімпіада з іспанської мови

9-Б

І

Козік Р. О.

27

Боровець Інна

Міська олімпіада з біології

9-Б

ІІ

Турченюк О. М.

28

Боровець Інна

Міська олімпіада з фізики

9-Б

ІІ

Довга Л. М.

29

Боровець Інна

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови

9-Б

І

Козік Р. О.

30

Боровець Інна

Міська олімпіада з хімії

9-Б

ІІІ

Грицюта О. Г.

31

Боровець Інна

Конкурс «Юна вишивальниця», техніка «Занизування»

9-Б

І

Гіроль Н. М.

32

Боровець Інна

ІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Обєднаймося ж, брати мої» у номінації «Декоративно- прикладне мистецтво»

9-Б

І

Гіроль Н. М.

33

Боровець Інна

Міська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!» у номінації «Художня вишивка»

9-Б

ІІІ

Гіроль Н. М.

34

Кірик Катерина

Міська олімпіада з математики

8-Б

ІІ

Синяк Л. О.

35

Кірик Катерина

Міська олімпіада з фізики

8-Б

ІІ

Довга Л. М.

36

Кірик Катерина

Міська олімпіада з української мови і літ.

8-Б

ІІ

Мельничук Н.А, Трусик В.В

37

Кірик Катерина

Міська олімпіада з географії

8-Б

ІІ

Липчук Л. М.

38

Кірик Катерина

Міська олімпіада з хімії

8-Б

ІІ

Грицюта О. Г.

39

Кірик Катерина

Обласний конкурс дитячого малюнку «Україна без корупції»

8-Б

І

Рудік Л. В.

40

Кірик Катерина

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Юні поети»

8-Б

ІІІ

Мельничук Н. А.

41

Кірик Катерина

Міський конкурс юних екскурсоводів-краєзнавців у номінації «Вони долю вибрали самі собі»

8-Б

ІІ

Жижчук В. П.

42

Семенюк Дарія

Міська олімпіада з географії

10

ІІ

Липчук Л. М.

43

Семенюк Дарія

ІІІ етап Всеукраїнськи олімпіад з іспанської мови

10

ІІ

Козік Р. О.

44

Семенюк Дарія

Міська олімпіада з іспанської мови

10

ІІ

Козік Р. О.

45

Егіпті Владислав

Міська олімпіада з історії

10

ІІІ

Величко О. П.

46

Ткачук Андрій

Міська олімпіада з інформаційних технологій

8-В

ІІ

Моцна О. Я.

47

Нечипорук Вадим

Міська олімпіада з історії

8-В

ІІІ

Денищич А. В.

48

Матвійчук Дарина

І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН з біології

8-В

І

Дрига Т. В.

49

Йосифчук Катерина

Міська олімпіада з іспанської мови

9-В

ІІІ

Козік Р. О.

50

Старушко Оксана

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

9-А

ІІІ

Трусик В. В.,

Трусик А. П.

51

Кущева Вікторія

Міський конкурс екологічного малюнку «Життя в лісах»

8-Б

ІІ

Рудік Л. В.

52

Ярощук Діана

Міський конкурс «Юна вишивальниця», техніка «Хрест»

8-В

І

Гіроль Н. М.

53

Сараєва Надія

Міська олімпіада з трудового навчання

8-Б

ІІІ

Свіягіна Л. В.

54

Мамчур Софія

Міський конкурс «Юна вишивальниця», техніка «Гладь»

7-Б

ІІ

Гіроль Н. М.

55

Федик Дарина

Міський конкурс дитячого малюнка і плаката «Намалюй рідну мову»

8-Б

І

Рудік Л. В.

56

Федик Дарина

Обласний конкурс дитячого малюнку «Україна без корупції»

8-Б

ІІ

Рудік Л. В.

57

Нідашковська Каріна

Міський конкурс «Годівничка для синички» серед учнів 5-11 класів

8-Б

 І

58

Федик Наталія

Міський заочний конкурс фоторобіт «Моя Україно»

10

ІІ

Майборська Л. В.

59

Гордійчук Ірина

Міський заочний конкурс фоторобіт серед учнівської молоді «Моя Україно»

9-Б

ІІ

Майборська Л. В.

60

Пашинський Максим

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

10

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

61

Криворучко Богдан

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

10

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

62

Маринич Назар

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

10

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

11 клас

63

Андрійчук Тетяна

Міська олімпіада з трудового навчання

11-Б

І

Свіягіна Л. В.

64

Васьковський Едуард

Міська олімпіада з трудового навчання

11-Б

І

Гаюк В. В.

65

Шарапа Вікторія

Міська олімпіада з географії

11-А

ІІІ

Липчук Л. М.

66

Шарапа Вікторія

Міська олімпіада з математики

11-А

ІІ

Дудко Н. Д.

67

Романюк Юлія

Міська олімпіада з екології

11-Б

ІІ

Черняк В. М.

68

Романюк Юлія

Міський огляд-конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється» у номінації «Гумористичний дует»

11-Б

ІІ

Ткачук М. М.

69

Романюк Юлія

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація«Композиція»

11-Б

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

70

Романюк Юлія

Віюк Ярослава

Васильєва Діана

Гуменюк Оксана

Синтопська Анастасія

Х відкритий регіональний фестиваль-конкурс з економіки та підприємництва «Мої знання сьогодні мій капітал завтра»

11

І

Липчук Л. М.

71

Німкович Юлія

І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН з біології

11-Б

ІІІ

Черняк В. М.

72

Верусь Владислав

ІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Обєднаймося ж, брати мої» у номінації «Історія України і державотворення»

11-А

ІІІ

Величко О. П.

73

Віюк Ярослава

Міський огляд-конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється» у підномінації «Гумористичний дует»

11-Б

ІІ

Ткачук М. М.

74

Віюк Ярослава

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

11-Б

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

75

Рудик Олена

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

11-А

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

76

Чечко Вікторія

Міський фестиваль-конкурс української естрадної та авторської пісні «Веселий вулик»

11-А

ІІ

Панчак А. Ю.

77

Чечко Вікторія

конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю….» номінація «Композиція»

11-А

ІІ

Козлюк М. І.

Панчак А. Ю.

Сєрєнкова Н. Г.

78

Забужко Вікторія

Міський фестиваль-конкурс української естрадної та авторської пісні «Веселий вулик»

11-А

ІІ

Панчак А. Ю.

79

Команда школи

Фестиваль-конкурс військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина»

10-11

ІІІ

Бугай Б. В.

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах та МАНах за останній рік можна зробити висновок, що значна частина вчителів професійно та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Здобули перемоги наші учні у різноманітних конкурсах та змаганнях.

Упродовж минулого навчального року школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. У закладі працювали 87 педагогічних працівників, 3 вчителі за сумісництвом. Всі педагоги мають відповідну фахову освіту, професійно виконують свої обов’язки.

За якісним складом педагогічних працівників школа виглядає таким чином:
«спеціаліст» – 6 (7,1%)
«спеціаліст ІІ категорії» – 5 (6,0%)
«спеціаліст І категорії» – 7 (7,1%)
«спеціаліст вищої категорії» – 69 (79,7%)
звання «старший вчитель» – 22 (25,0%)
звання «вчитель-методист» – 23 (27,4 %)
Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників становило 17 годин.

Аналіз підсумків роботи за навчальний рік свідчить, що колектив учителів школи наполегливо працював над реалізацією ІІ етапу – організаційно-моделюючого (теоретична підготовка впровадження теми) методичної проблеми школи «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» через ознайомлення з теоретичним і практичним досвідом становлення особистості в сучасному громадянському суспільстві, практичне спрямування роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп на реалізацію проблеми. Робота над науково-методичною проблемою продемонструвала різноманітність форм і функціональних структур із підготовки вчителя в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Кожен член педагогічного колективу мав можливість підвищувати свою кваліфікацію й фахову майстерність у методичних об’єднаннях, творчих групах, які діяли у школі.

Для членів педагогічного колективу школи директором школи Синяк Л.О., заступниками директора з навчально-виховної роботи Козлюк М.І., Гон С.І., заступником директора з виховної роботи Слободян В.О. систематично й цілеспрямовано проводяться тематичні, індивідуальні консультації, надаються практичні поради з глибоким аналізом роботи вчителя.

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити вчителів у процес удосконалення кваліфікації.

Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності, тому що сучасний світ висуває високі вимоги до діяльності людини: конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. Шкільний вік є визначальним у соціалізації особистості та формуванні життєвих компетентностей. Тому чи не кожен учитель школи ставить собі за мету сприяти розвитку освітніх стратегій соціалізації особистості через формування компетентностей учнів. Дієвим зразком такої діяльності школи сталиа педагогічна рада «Вчитель класний керівник – особистість. Інноваційні горизонти виховання» (січень 2017 року).

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь, практичних навичок учнів із навчальних предметів, формування певних компетентностей, який дає можливість отримати об’єктивну інформацію про стан викладання та рівень знань, умінь, практичних навичок учнів з предмета, формування певних компетентностей, спрямованих на основі цих досліджень заходи з підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам із метою поліпшення стану навчання предмета. З цією метою у закладі вивчалися такі питання: «Організація пошуково-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури (літературного читання) вчителями української мови та літератури, вчителями початкових класів», «Розвиток соціальної компетентності особистості учня на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, на уроках у початкових класах через використання сучасних педагогічних технологій. Шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови та літератури, зарубіжної літератури. Протягом навчального року здійснювався контроль за станом освітнього процесу з української мови та літератури, зокрема опрацьовувалися аналітичні матеріали стану навчального предмета за попередній період; аналізувалася участь педагогів-словесників у науково-методичній роботі; відбувався аналіз відвіданих навчальних занять із боку реалізації державних освітніх стандартів і сучасних підходів; вивчалася результативність роботи з учнями, визначався рівень навчальних досягнень учнів шляхом написання контрольних робіт.

Ефективній реалізації науково-методичної проблеми школи, вивченню нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти як переходу від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження, використанню нових педагогічних технологій у процесі розвитку освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства, створенню умов для розвитку в учнів соціальної компетентності сприяли педагогічні ради «Соціалізація особистості громадянського суспільства засобами та методами сучасних освітніх технологій в умовах компетентнісного навчання» (квітень 2018 року), «Урок у системі особистісно зорієнтованого навчання. Сутність особистісно зорієнтованого навчання. Формування особистості школяра на уроках української мови та літератури. Шляхи вдосконалення сучасного уроку в контексті Нової української школи (за підсумками вивчення освітнього процесу) з української мови та літератури)» (травень 2018 року).

Активною була діяльність педагогів школи у міських, обласних, Всеукраїнських методичних заходах. Зокрема, з метою запровадження компетентнісного підходу та осучаснення змісту загальної освіти учителі української мови та літератури, початкових класів долучалися до обговорення двох проектів Типових освітніх програм для початкової школи та навчальної програми з української мови як державної; вчителі початкових класів Работюк Ж.В., Яблонська М.О., біології Дрига Т.В. ділилися досвідом з теми «Духовно-моральний розвиток особистості в умовах сучасної соціокультурної реальності» на ІІ регіонального інтернет-форуму (грудень 2017 року); вчитель початкових класів Коханевич С.В. опублікувала статтю у матеріалах міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкових класів: європейський вимір» (листопад 2017 року); вчителі початкових класів Лебідь Н.В., Полюхович С.Ю. брали участь у реалізації проекту «Вчимося жити разом»; вчителі початкових класів – проекту «Інтерактивна школа творчого вчителя»; вчитель української мови та літератури Мачек Л.С., зарубіжної літератури Гопало Л.Я. взяли участь у роботі (не)конференції для вчителів української та зарубіжної літератури «Педагогічний інструментарій успішної соціалізації школяра в умовах компетентнісно зорієнтованого підходу на уроках української та зарубіжної літератури» (січень 2018 року); учителі біології Турченюк О.М., Дрига Т.В., учитель української мови Онисімчук Я.С. долучилися (публікація педагогічних доробків) до ІІІ щорічного конкурсу «Педагог-новатор», який проводив «Шкільний портал» (червень 2018 року); вчитель біології Дрига Т.В., вчителі початкових класів Кекух Т.І., Концемал О.В. брали участь у тренінгу «Інклюзивний простір. Практичні кроки»; вчитель інформатики Моцна О.Я. брала участь в інтернет-марафоні «Навчання у сучасній українській школі – Google-клас – нові можливості для ефективного навчання»; у І Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з інформатики «На урок»; вчитель фізичної культури ділилася досвідом на обласному семінарі «НУШ – уроки фізкультури в 1х класах»; вчителі трудового навчання Гаюк В.В., Свіягіна Л.В. взяли участь в обласному семінарі для вчителів трудового навчання; вчителі історії - в обласному семінарі для вчителів історії; вчитель музичного мистецтва Панчак А.Ю. – в теоретико-методичному семінарі «Науково-методичні засади самовираження учнів у музичній діяльності». Чимала кількість педагогів отримала сертифікати участі в даних методичних заходах.

Вагомий внесок зробили педагоги школи у конкурси методичних напрацювань.

Так, у І (міському) турі ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (лютий 2017 року) брали участь учителі закладу у таких номінаціях: «Інформатика» Моцна О.Я., Чепурін О.А., «Спеціальна освіта» Герасимчук Н.О., «Початкова освіта» Рябова О.А., Яблонська М.О., Коханевич С.В., «Художня культура» Жижчук В.П., «Фізика» Довга Л.М., «Географія» Липчук Л.М. із методичними посібниками.

Лауреатом визначений методичний посібник вчителя початкових класів Коханевич С.В. (номінація «Початкова освіта»), ІІІ місце виборола учитель художньої культури Жижчук В.П., представивши на конкурс посібник у номінації «Художня культура», ІІ місце – учителі інформатики Моцна О.Я., Чепурін О.А., представивши на конкурс посібник у номінації «Інформатика», учитель-логопед Герасимчук Н.О. у складі міської творчої групи посіла ІІ місце у номінації «Спеціальна освіта», вчителі початкових класів Рябова О.А., Яблонська М.О. у складі міської творчої групи вибороли перемогу у номінації «Початкова освіта». Посібник «Розробка компетентнісних завдань у початковій школі з математики» у номінації «Початкова освіта», до розробки якого активно долучилися вчителі початкових класів Рябова О.А., Яблонська М.О., визнано переможцем й у ІІ етапі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

Учитель фізичної культури Радчик В.В. брав участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2018» і став його лауреатом.

З метою пропаганди кращих здобутків та інноваційних напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень, пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного процесу Полюхович С.Ю., Федорчук М.І., Турченюк О.М., Денищич А.М., Левчук К.С., Гіроль Н.М., Кульбаба О.В. підготували публікацію розробок особистісно зорієнтованих уроків на book-server. Вчитель початкових класів Коханевич С.В. опублікувала статтю у матеріалах міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкових класів: європейський вимір». Учителі біології Турченюк О.М., Дрига Т.В., учитель української мови Онисімчук Я.С. опублікували педагогічні доробки до ІІІ щорічного конкурсу «Педагог-новатор», який проводив «Шкільний портал». Також учителі Моцна О.Я., Чепурін О.А., Коханевич С.В., Жижчук В.П., Довга Л.М., Липчук Л.М., Герасимчук Н.О., Рябова О.А., Яблонська М.О. видали методичні посібники.

Змістовно у школі пройшли міські та обласні методичні заходи: семінари-практикуми «Формування предметних та ключових компетентностей через діяльнісний підхід у навчанні математики», «Використання сучасного навчально-методичного забезпечення у процесі вивчення математики в умовах Нової української школи» (Вибач Т.А., вчителі математики); «НУШ – уроки фізкультури» (Кривчук І.А., вчителі фізичної культури); засідання творчої групи логопедів ЗНЗ (Герасимчук Н.О.).

Із метою осучаснення й урізноманітнення навчально-виховного процесу початкової школи Рябова О.А., Яблонська М.О. працюють у міській творчій групі вчителів початкових класів «Розробка завдань компетентнісного характеру з предметів початкової школи»; Работюк Ж.В. – в обласній творчій групі «Професійна діяльність вчителя початкових класів». Також у школі успішно функціонують творчі групи «Способи взаємодії учня і вчителя в процесі соціалізації» (керівник Работюк Ж.В.), «Напрями педагогічної роботи з розвитку обдарованості учнів» (керівник Довга Л.М.).

Інноваційні зміни, що відбуваються сьогодні в навчальних закладах, потребують і нових освітніх технологій та стратегій, тому наш заклад проводить дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня з теми «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української школи», з цією метою створена група вчителів, які працюватимуть у 5-х класах і впроваджуватимуть дані технології. Учитель музичного мистецтва Панчак А.Ю. здійснює дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня «Технологія колективного музикування як спосіб самовираження учнів у музичній діяльності». Учителі початкових класів, зарубіжної літератури, частково української мови та літератури упродовж навчального року працювали над упровадженням методики критичного мислення, бо навчання критичного мислення дітей є доконечною потребою. У презентації «Критичне мислення – сучасна освітня інновація», яку створили вчителі початкових класів і Сєрєнкова Н.Г. зокрема, розглядається критичне мислення як інструмент для набуття знань. Таке мислення передбачає застосування безлічі конкретних інструментів, методик і технік, яких цілком можна навчитися – доказом цього є розроблені учителями такі уроки.

Початок навчання дитини в першому класі – складний і відповідальний етап. Учителі Лебідь Н.В., Сипата С.І., Работюк Ж.В., Кекух Т.І., Кисельова Є.А., які у 2018-2019 навчальному році працюватимуть у 1 класі, були слухачами курсів за очно-дистанційною формою навчання, де серед іншого прослухали модулі «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO», «Основи інклюзивної освіти». Усі вчителі, які працюватимуть у 1х класах, пройшли онлайн-курси на платформі ЕдЕра, де ознайомилися із новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентнісного навчання. Лебідь Н.В. пройшла тренінг вчителів-наставників щодо впровадження ігрових методів навчання в освітній простір Нової української школи. Соколова В.Б., Окапінська Л.Д. підвищили методичний та практичний рівні професійної компетентності учителів англійської мови, які навчатимуть учнів 1х класів. Кривчук І.А., Копель Р.В., Кульбаба О.В. пройшли навчання вчителів фізкультурної освітньої галузі, які навчатимуть учнів перших класів; таке ж навчання пройшли Сипата С.І., Панчак А.Ю. (мистецька галузь). Пучко Т.А. брала участь у тренінгу для регіональних тренерів із підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова українська школа»; Козлюк М.І. – у семінарі-тренінгу для заступників директорів «На старті Нової української школи»; Сипата С.І. – у семінарі-тренінгу для керівників шкільних методичних об’єднань. Учителі майбутніх 1х класів провели шкільний тренінг «Будуємо Нову українську школу разом».

Разом із тим в організації методичної роботи в школі багато невирішених проблем та суттєвих недоліків.

Мали місце недоліки в інформаційно-комунікаційному забезпеченні вчителів школи. Недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки. Вчителі школи недостатньо використовували можливості колективних форм методичної роботи. Подальшого вдосконалення потребує у школі напрямок співпраці із науковими установами та вищими навчальними закладами.

Аналіз виховної діяльності класних керівників у 2017 – 2018 н. р. показав інноваційний потенціал, збільшення рівня інноваційної культури, проведенні її у проектний розвиток. Плани виховної діяльності класних керівників, плани роботи школи реалізовувались, в основному, через проектну діяльність різних рівнів. Класні керівники зуміли удосконалити напрямки виховного процесу, поєднали елементи інноваційних технологій із реалізацією Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, Концепції патріотичного виховання.

Важливою складовою виховного процесу школи стало складне утворення інноваційних напрямків із соціальними, матеріальними і соціокультурними умовами.

Кожен класний керівник працював над обраним пріоритетним напрямком, щоб розвивати наскрізні вміння розвитку учня:

 • Уміння вирішувати проблеми;
 • Критично мислити;
 • Уміння співпрацювати і ефективно спілкуватись;
 • Організовувати власну діяльність у КТС, проекті, презентації;
 • Досліджувати, вдумливо читати, рефлексувати тощо.

Класні керівники 5-11 класів змотивували вихованців на активну участь в житті школи, тому учні всіх класів брали участь у всіх загальношкільних заходах, заходах, що проводились на рівні міста.

Ігрові програми в 5-6 класах, загальношкільна гра «Створи свою планету» для 5-9 класів, виставки творчих робіт, виставки «Своїми руками разом із батьками» (5-6 класи), КТС, реалізація проектів «Моя родина – історії краплина», «Моє місто», «Краплинка за краплинкою», «Громадянин», «Створюємо сузір’я слави Кобзаря», «Дім, в якому живемо», «Українська мова – моральний авторитет нації», екопроект «Сміттю – ні», «Україна – святиня серця і думки», екопросвітницькі презентації до Дня довкілля, Дня Землі, вернісажі «До чистих джерел» (фото, малюнки, сувеніри); «Веселі фарби рідної Землі» - основні заходи, що проводились ефективно.

Класні керівники 1-4 класів визначились у пріоритетах виховної діяльності, працювали, в основному, над проблемами:

 • Формування свідомої дисципліни і дій для суспільного сталого розвитку: дослідження, спостереження, КТС разом із батьками, участь в акціях, вироблення правил користування чистою питною водою, збереження чистого повітря, піклування про довкілля.

Класні керівники 2х класів зуміли залучити батьківську громадськість до участі у екологічних проектах.

Класні керівники 3-4 класів залучили батьків до реалізації проектів, природоохоронних дій до Дня Землі, разом із дітьми підготували збірки творів, поезій «Веселі фарби рідної Землі».

Одним із важливих напрямків виховної діяльності став напрямок «Філософія для дітей» (на основі творів В.Сухомлинського). Аналіз проведеної роботи показав, що напрацювання є надзвичайно актуальними, сприяють формуванню відповідних цінностей в учнів: поцінування краси, вдячність, соціальний і емоційний інтелект, наполегливість, цікавість, креативність, критичне мислення, потреба вчитися.

Класні керівники 7-11 класів з метою формування життєвої компетентності та розвитку творчого потенціалу особистості запроваджували проектні технології, які стимулювали вияв особистісних здібностей учнів, уміння з підготовки презентацій, застосування практичного досвіду, роботу з виконання індивідуальних планів, підготовку презентацій, результатів колективного проекту в оригінальній творчій формі.

Разом з цим виявилось проблемним те, що учням не надавалась можливість для обговорення, можливості виявити власні враження від презентаційних заходів у стіннівках, інформаційних листах, інтерв’ю, екранах, картах, настрою тощо.

Класні керівники не на повну силу використали рефлексивний етап роботи над проектами.

Формування екологічних компетентностей стало життєво необхідним. Класні керівники 1-11 класів усвідомлюють практичну значущість екологічної компетентності. Упродовж навчального року учні школи виявляли активну зацікавленість, набували здатності й готовності до творчої та дослідницької діяльності екологічного спрямування.

Форми роботи: проведення годин спілкування в природі, екскурсії в природу, написання творів і віршів про красу рідного краю; рольові ігри, дослідження, конкурси, фотографії, малюнки, творчі звіти; рейди, озеленення території школи, акції «Годівничка для синички», «Як допомогти планеті», дослідження БЕР тощо. Метод проектів став одним із найкращих способів екологічного виховання учнів та залучення батьківської громадськості до співпраці.

Реалізовуючи заходи Концепції патріотичного виховання, класні керівники перевагу надавали дослідницьким комунікативно-діалогічним, моделювальним формам роботи. Ефективно реалізовано за паралелями класів проект «Моє місто». Цілеспрямована, організована класними керівниками робота над проектом привчала вихованців цікавитися історією, мистецтвом, екологією, проблемами, що турбують мешканців міста, підвищувати свій культурний і інтелектуальний рівень.

Захист проектів став потужним джерелом натхнення під час реалізацій практичного завдання.

Однією із дієвих форм роботи стала КТС та участь в акціях. Це форми співробітництва дітей і дорослих, коли кінцевий результат досягається працею кожного, коли формується культура міжособистісного спілкування, зняття психологічного бар’єру у спілкуванні, розвивається у дітей прагнення до самовдосконалення. Учні школи спільно з батьками взяли участь в акціях: «Милосердя», «Вчитель не повинен бути самотнім» (збір овочів) «Потурбуйся - будуть жити» (допомога безпритульним тваринам), «Вітання воїнів - учасників АТО», «Діти – дітям» (допомога дітям – сиротам, дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах), участь у новорічно-різдвяному ярмарку, «Годівничка для синички», «Потурбуйся - будуть жити» (допомога зимуючим птахам та безпритульним тваринам).

Заняття гуртків у 2017-2018 н.р. були сучасними, методично грамотними, цікавими, з використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою доброзичливості та можливості самостійного вибору дитиною напрямку діяльності. На заняття гуртків дітям надається можливість активної та відкритої взаємодії між собою.

Заняття гуртків під керівництвом Гіроль Н.М., Жижчук В.П., Свіягіної Л.В., Гаюка В.В., Дриги Т.В., Яблонської М.О., Белея В.Р., Панчак А.Ю., Рудік Л.В. проводились з урахуванням психологічних особливостей вихованців, забезпечення психологічного стану педагога і вихованців, створення атмосфери доброзичливості і взаєморозуміння, довіри, заохочення пізнавальних зусиль дітей на заняттях, розумна вимогливість, такту і творчість.

Шкільні гуртки є нестандартною, інноваційною технологією соціального виховання, спрямовані на активізацію думки, емоцій, навчання соціальної взаємодії, підвищення соціального потенціалу особистості школяра.

У полі зору адміністрації навчального закладу постійно перебувають питання соціального захисту, збереження й зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, а це в першу чергу питання організації медичного обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, організації харчування.

Щорічно у школі організовується контроль за проходженням медичного огляду учнів і працівників навчального закладу, здійснюється медико-педагогічний контроль уроків фізичної культури, якість харчування.

Харчування у школі здійснює приватний підприємець Горюнова К.О. У школі організовано гаряче та буфетне харчування для учнів 1-11 класів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час сніданків та обідів. Вартість обідів - 14 грн. Безкоштовно харчуються діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких беруть участь в АТО, діти 1-4 класів із малозабезпечених сімей. Всього у школі отримували безкоштовні обіди 78 дітей.

У їдальні виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Випадків порушення термінів реалізації продуктів не було. Їдальня працює до 16.00 години. Столи накривають за графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра та відповідальний заступник директора з НВР ретельно слідкують за санітарним станом приміщення їдальні, дотриманням меню. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним поліклінікою графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, Щорічно у дитячій поліклініці діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Адміністрацією закладу були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та споруд. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Щороку проводиться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі, на жаль, зафіксовано 8 випадків дитячого травматизму.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Щорічно матеріальна база школи покращується. Упродовж 2017-2018 навчального року за батьківські та спонсорські кошти для школи придбано:

 1. Вікна: каб.106 (1шт.), каб 226 (3шт.), гімнастичний зал (4шт.) – 38 900 грн.
 2. Спортивна форма для команди школи (16 комплектів) – 5 920 грн.
 3. Фліпчарт «Стандарт» - 1 450 грн.
 4. Телевізори (4 шт.) – 27 872 грн.
 5. Шафи дитячі (17 шт.) каб. 224 – 8 400 грн.
 6. Тачка для сміття – 900 грн.
 7. Стійка мікрофонна, тримач мікрофона – 624 грн.
 8. Настінні картини – 51 шт. (подарунки від класів).

За кошти управління освіти придбано:

 • вогнегасники (6 шт.) – 2277 грн.
 • СК «воркаут» (1 комп.) – 46150 грн.
 • медикаменти – 1500 грн.
 • господарчі товари – 900 грн.
 • обладнання для інклюзивного навчання – 8928 грн.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора, педагогів, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

 


 

Звіт

директора Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Рівненської міської ради

Синяк Лариси Олександрівни

про діяльність за 2016-2017 навчальний рік.

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді впродовж 2016-2017 н.р. 

Сьогодні  ми підбиваємо підсумки  роботи школи за  2016-2017 навчальний рік- рік напруженої праці, творчих здобутків, надбань. У 2016 році навчальний заклад визнаний атестованим за рівнем освітньої діяльності, згідно підсумків атестаційної експертизи управління освіти. 

Як директор, протягом звітного періоду, я  керувалася Статутом школи, Правилами  внутрішнього  трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора,  нормативними документами що регламентують роботу  керівника.

У 2016 -2017 навчальному році робота школи  спрямовувалася на  реалізацію  пріоритетних  завдань,  визначених   у  Законах України  «Про освіту», «Про загальну  середню освіту», правових документах Міністерства освіти і науки України, області, міста.    

Головні завдання та  основні  напрямки роботи  школи  у 2016-2017 навчальному році  були наступні:

 • виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;
 • формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
 • становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.

Адміністрацією школи було вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування  закладу та створення умов для рівного доступу усіх категорій дітей  мікрорайону  до якісної освіти відповідно до їхніх потреб.   

У 2016-2017 навчальному році  у школі навчалося 1084 учні. Укомплектовано  39 класів  із  яких: 18 класів – школа  І ступеня, 17 класів – ІІ ступеня, 4 класи -  школа ІІІ ступеня.  Середня наповнюваність класів – 27,8  учнів.  У школі  функціонує 2 класи  інклюзивної форми навчання, 4 дитини   навчаються за індивідуальною формою навчання.

У старшій школі запроваджено  профільне навчання: математичний  профіль, історичний,   відповідно до  запитів  батьків.  Запроваджено допрофільне навчання (підсилення  предметів  інваріантної складової починаючи  із 5 класу.) У школі  працювали 3 групи  продовженого дня  для  учнів 1-3 класів, із них одна група  була зі  сном. Усі діти, які  відвідували групу  були охоплені гарячим харчуванням за  батьківські кошти.

Імідж навчального закладу – це поєднання  трьох складових:

 • високі показники успішності учнів-випускників при складанні ДПА та ЗНО;
 • високий професіоналізм та педагогічна майстерність педагогічного колективу навчального закладу;
 • потужна матеріально-технічна база.

За  2016-2017 навчальний рік зроблені  кроки  щодо підвищення  якості навчання  згідно   із вимогами  сучасного  суспільства. Освіта  вважається  якісною, коли  її результати   відповідають  меті. Протягом навчального року  вчителі школи  проявляли належний  рівень  професійної  підготовки, забезпечували  результативність та  якість  своєї роботи відповідно до  нормативно-правових актів, наказів,  інструкцій.  За результатами річного оцінювання у 2-4 класах  (учні 1 –ших класів  оцінювалися  вербально) досягли   високого рівня  навчальних досягнень  -  68 учнів, що  складає  18  %,  достатнього рівня – 229  учнів  ( 59%),  середній  рівень навчальних досягнень  мають  82 учні (21%) та початковий рівень  мають 6 учнів  (2%).   За результатами річного оцінювання у 5-11 класах досягли   високого рівня  навчальних досягнень  - 28 учнів, що  складає 5,3  %,  достатнього рівня – 304  учнів  (52,7%),  середній  рівень навчальних досягнень  мають 175 учнів (33,4%) та початковий рівень  мають  17 учнів  (32%). Тобто  у 2-11 класах якісний  показник  -   629  учнів, що  складає  66 %,   а це  на 6,1% більше   у порівнянні  з минулим роком.

 

Результати навчальної роботи учнів 5-11-х класів

за підсумками 2016-2017 н.р. 

клас

К-сть учнів

7-12 балів

%

Поч. рів

%

Серед. рів.

%

Дост. рів.

%

Вис. рів

%

Неатес

товано

%

5-абвг

94

67

71,3

5

5,3

22

23,4

63

67

4

4,2

-

-

6-абв

89

58

65,2

2

2,2

29

32,6

56

63

2

2,2

-

-

7-абвг

98

46

47

4

4,1

46

47

46

47

2

2,1

-

-

8-абв

82

44

53,6

3

3,6

35

42,7

41

50

3

3,6

-

-

9-абв

68

46

67,6

2

2,9

20

29,4

41

60,3

5

7,3

-

-

5-9

431

263

61

16

3,7

152

35,2

247

57,3

16

3,7

-

-

10-аб

39

23

58,9

1

2,6

15

38,5

18

46,1

5

12,8

-

-

11-аб

54

46

85,2

-

-

8

14,8

39

72,2

7

12,9

-

-

10-11

93

69

74,2

1

1,1

23

24,7

57

61,3

12

12,9

-

-

Всього 5-11

524

332

63

17

3,2

175

33,4

304

58

28

5,3

-

-

Зовнішнє незалежне оцінювання стимулювало учнів до навчання, до виконання індивідуальних завдань і показало, що діти в основному підтвердили рівень знань.  

За результатами  ЗНО з української мови  та літератури  37% учнів  отримали від 160 до 200 балів , математики  - 25% , історії України – 21%. Проте,  ці результат є дещо нижчими за середні показники по місту.  Є учні, які не подолали поріг «склав». Отже, в цьму напрямку нам є над чим працювати.

Робота шкільного колективу, що проводилася за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. У шкільному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад взяли участь 337 учнів. 86 учнів  школи стали призерами шкільного етапу олімпіад та 46 учнів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 23 учні та призерами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали 4 учні.

Порівняно з минулим навчальним роком кількість призерів ІІ етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін зменшилася на 4 учні.

 

Переможці  ІІ  етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

№ з/п

Прізвище та ім”я учня

Предмет

Клас

Місце

ПІБ вчителя, що підготував призера

1

Семенюк Дарія

трудове н-ня, технології

9-А

ІІ

Гіроль Ніна Миколаївна

2

Андрійчук Тетяна

трудове н-ня, технології

10-Б

ІІ

Свіягіна Лариса Володимирівна

3

Гелета Богдан

трудове н-ня, технології

9-А

І

Гаюк Василь Володимирович

4

Волинський Владислав

трудове н-ня, технології

11-А

ІІ

Гаюк Василь Володимирович

5

Оссас Максим

інформаційні технології

11-А

ІІ

Моцна Ольга Ярославівна

6

Ярмоліна Галина

історія

11-Б

ІІІ

Денищич Алла Володимирівна

7

Урбанська Катерина

екологія

11-Б

ІІІ

Черняк Віталій Михайлович

8

Годунко Олексій

фізика

9-В

ІІІ

Мошковська Галина Костянтинівна

9

Велігурська Анастасія

фізика

11-А

ІІІ

Довга Лілія Михайлівна

10

Боровець Інна

фізика

8-Б

ІІІ

Довга Лілія Михайлівна

11

Боровець Інна

хімія

8-Б

ІІІ

Грицюта Олена Григорівна

12

Синтопська Анастасія

право

10-А

ІІІ

Конончук Олександр Анастасійович

13

Ліціюк Інна

іспанська мова

9-А

ІІ

Козік Раїса Олександрівна

14

Семенюк Дарія

іспанська мова

9-А

І

Козік Раїса Олександрівна

15

Боровець Інна

іспанська мова

8-Б

І

Козік Раїса Олександрівна

16

Полюхович Іванна

іспанська мова

8-В

ІІІ

Козік Раїса Олександрівна

17

Самчук Діана

біологія

8-Б

ІІ

Турченюк Ольга Миколаївна

18

Боровець Інна

математика

8-Б

ІІІ

Поліщук Людмила Василівна

19

Шарапа Вікторія

математика

10-А

ІІ

Дудко Надія Дмитрівна

20

Кірик Катерина

математика

7-Б

ІІІ

Синяк Лариса Олександрівна

21

Семенюк Дарія

географія

9-А

ІІІ

Липчук Людмила Михайлівна

22

Шарапа Вікторія

географія

10-А

ІІ

Липчук Людмила Михайлівна

23

Кізім Сергій

географія

11-Б

ІІІ

Липчук Людмила Михайлівна

Найбільше  призерів підготували вчителі географії, фізики, іспанської мови, трудового навчання: 3 учні вчитель Липчук Л. М., 4 учні – вчитель Козік Р. О. , 2 учні – вчитель Довга Л. М.  2 учні  - вчитель  Гаюк В. В.

Варто відзначити, що Боровець Інна, учениця 8-Б класу стала призером ІІ етапу з чотирьох предметів:

-з фізики- ІІІ місце (вчитель Довга Л. М.

-з математики- ІІІ місце (вчитель Поліщук Л. В.)

-з хімії- ІІІ місце (вчитель Грицюта О. Г.)

-з іспанської мови- І місце (вчитель Козік Р. О.)

Семенюк Дарія, учениця 9-А класу стала призером ІІ етапу з трьох предметів:

- з трудового навчання -  ІІ місце (вчитель Гіроль Н. М.)

- з іспанської мови – І місце (вчитель Козік Р. О.)

- з географії – ІІІ місце (вчитель Липчук Л. М.)

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін у 2016-2017 навчальному році маємо 4 призерів (в 2015-2016 навчальному році – 3 призери), це:

 1. Андрійчук Тетяна, 10-Б клас, ІІ місце, трудове навчання, Свіягіна Л.В.
 2. Семенюк Дарія, 9-А клас, І місце, іспанська мова, Козік Р. О.
 3. Ліціюк Інна,  9-А клас, ІІ місце, іспанська мова, Козік Р. О.
 4. Гелета Богдан, 9-А клас, І місце, трудове навчання, Гаюк В. В.

Підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН показали, що кількість призерів у 2016-2017 навчальному році залишилася такою ж,  як у минулому навчальному році і становить  два призери:

1.Німкович Юлія, 10-Б  клас, ІІІ місце, біологія, вчитель Черняк В.М.

2.Ліціюк Інна, 9-А клас, ІІІ місце, зоологія, вчитель Дрига Т. В.

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах та МАНах за останній рік можна зробити висновок, що значна частина вчителів професійно та відповідально  підійшли  до роботи  з підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Проте, науково дослідницька робота у школі є недостатньою і тому, як бачимо, є над чим працювати.

Здобули перемоги наші учні у різноманітних конкурсах та змаганнях:

Назва  конкурсу

 Прізвище та  ім’я  учня

клас

місце

 ПІБ вчителя

 міська олімпіада «КРОК»

Кашталян  Ольга

5-А

ІІІ

Дудко Н.Д.

огляд-конкурс    «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»

Гіндіч Ольга

11-А

ІІ

Слободян В.О.

огляд-конкурс    «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській»

Місечко Артем, Виштикалюк Анастасія

3-В

ІІІ

Работюк Ж.В.

фестиваль-конкурс «Юні знавці зарубіжної літератури»

 

 

ІІІ

Гопало Л.Я.

міський конкурс юних екскурсоводів-краєзнавців

Степанович Катерина

7-Б

ІІ

Жижчук В.П.

олімпіада з англійської мови «Юне обдарування – 2017»

Троцюк Ярослав

4-Б

ІІІ

Окапінська Л.Д.

олімпіада з  української мови «Юне обдарування – 2017»

Троцюк Ярослав

4-Б

ІІ

Рябова О.А.

олімпіада з  природознавства «Юне обдарування – 2017»

Козловець Яна

4-В

ІІІ

Позняковська Т.І.

олімпіада «Юні знавці біблії»

Чугай Еліна

1-Г

ІІ

Коханевич С.В.

Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика

Троцюк Ярослав

4-Б

І

Рябова О.А.

огляд-конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється» 

Яхнюк Анастасія, Василюк Тетяна, Гелета Богдан

9-А,В

ІІ

Трусик В.В.

огляд-конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється» 

Бондарець Роман, Марчук Богдан

11-Б

ІІ

Ткачук М.М.

конкурс «Космічні фантазії»

Кущева Вікторія, 

Подвишенна Анастасія,  

Федик Дарина,  

7-Б

7-Б

7-Б

ІІ

ІІ

ІІІ

Рудік  Л.В.

змагання з початкового технічного моделювання

Семенюк Ігор

5-А

І, ІІІ

Гаюк В.В.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 

Егіпті Владислав

Кашталян Іванна

9-А

10-А

ІІІ

ІІІ

Величко О.П.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 

Федик Дарина

Кущева Вікторія

7-Б

7-Б

ІІІ

І

Рудік Л.В.

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 

Боровець Інна

8-Б

І

Гіроль Н.М.

конкурс «Юна вишивальниця»:

техніка «Хрест»

техніка «Гладь»

техніка «Занизування»

техніка «Занизування»

 

Ярощук Діана

Семенюк Дарія

Ткачук Ірина

Халаманюк Віра

 

9-А

9-А

9-Б

9-А

 

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

 

Гіроль Н.М.

 

Маємо результати і у командних змаганнях, конкурсах, зокрема:

 • Команда школи здобула ІІ місце в міському огляді-конкурсі військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина-2016».
 • Команда школи – ІІІ місце в загальноміській грі-змаганні «Енергетичний рух» в рамках Європейської  ініціативи «Угода мерів» та Днів Сталої Енергії.
 • Старушко Оксана, Єндрик Анастасія, Шевчук Анастасія, - ІІІ місце у загальноміській грі-змаганні «Енергетичний рух».
 • Загальноміська гра-змагання «Пташиний ярмарок», ІІІ місце, Возюк Ірина, Дрига Юрій, Савченко Данило, 6-А клас, вчитель Дрига Т. В.
 • Загальноміський конкурс екологічного малюнку «І будуть жити на Землі і соловей і жук» (ІІ місце);
 • Всеукраїнський природничий конкурс екологічного малюнку «Великому киту – велике плавання» (ІІІ місце);
 • Загальноміська гра-змагання «Експедиція річкою» (ІІ місце);
 • Науково-практична конференція «Збереження здоров'я нації» (НУВГП І, ІІ місця);
 • Гра-змагання «Весняний переліт» (ІІІ місце);
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Весняний колосок» (призери в різних номінаціях)
 • Загальноміська гра-змагання «Експедиція річкою», ІІІ місце, Кірик Катерина, Кущева Вікторія, Бакунець Максим, 7-Б клас
 • Конкурс хореографічних колективів «Веселі закаблуки», нагороджений Дипломом І ступеня.

Упродовж минулого навчального року школа  була повністю укомплектована  педагогічними кадрами та обслуговуючим  персоналом.  У закладі  працювали 84 педагогічні працівники, 3  вчителі за  сумісництвом.  Всі  педагоги  мають  відповідну   фахову  освіту, професійно виконують свої обов’язки.     

За якісним складом педагогічних працівників школа виглядає таким чином:
«спеціаліст» – 6 (7,1%)
«спеціаліст ІІ категорії» – 5 (6,0%)
«спеціаліст І категорії» – 6 (7,1%)
«спеціаліст вищої категорії» – 67 (79,7%)
звання «старший вчитель» – 21 ( 25,0%)
звання «вчитель-методист» – 23 (27,4 %)
Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників становило 17 годин.


У 2016-2017 навчальному році  було визначено основні напрямки діяльності педагогічного колективу на навчальний рік:

 • реалізація І етапу – підготовчого (діагностичного, теоретичного обґрунтування науково-методичної проблеми) методичної проблеми школи «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», конкретизація проблеми на рівні педагогічного колективу, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, діагностика рівня готовності педагогічних працівників до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів із проблеми соціалізації учнівської молоді;
 • удосконалення роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогів та професійної компетентності кожного вчителя.

Аналіз підсумків роботи за навчальний рік свідчить, що колектив учителів школи наполегливо працював над реалізацією І етапу – підготовчого (діагностичного, теоретичного обґрунтування науково-методичної проблеми) методичної проблеми школи «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», конкретизацією проблеми на рівні педагогічного колективу, плануванням роботи творчих груп, створенням «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів. Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності, тому що сучасний світ висуває високі вимоги до діяльності людини: конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість. Шкільний вік є визначальним у соціалізації особистості та формуванні життєвих компетентностей. Тому чи не кожен учитель школи ставив собі за мету сприяти розвитку освітніх стратегій соціалізації особистості через формування компетентностей учнів. Активною була діяльність педагогів школи у міських, обласних, Всеукраїнських методичних заходах. Зокрема, з метою запровадження компетентнісного підходу та осучаснення змісту загальної освіти учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури долучилися до оновлення програм для учнів 10-11 класів; гопало Л.Я., вчитель зарубіжної літератури, брала участь у педагогічних інтернет-читаннях із теми «Компетентнісний підхід у сучасній освіті: теоретичн ізасади світового та вітчизняного досвіду». Компетентності – обговорюємо, тлумачимо, звикаємо до нових підходів (квітень 2017); Пилат О.О.,вчитель англійської мови, стала учасником   конференції для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України у рамках Проекту Європейського Союзу E Twinning Plus (травень 2017); Полюхович С.Ю., вчитель початкових класів, - учасник науково-практичної конференції з теми «Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології у початковій освіті» (березень 2017); Дубінська О.В., Дивачевська А.М. були учасниками семінару-практикуму «Розвивальне навчання – шлях до модернізації початкової освіти» (квітень 2017); Бондарчук Р.П., Полюхович С.Ю. - семінару-практикуму « Особистісно зорієнтований підхід в освітній діяльності початкової школи» (січень 2017); Пучко Т.А., Дубінська О.В. – учасники науково-практичної конференції «Використання особистісно зорієнтованої технології в освітньому процесі початкової школи та впровадження інноваційних ідей у практику роботи» (жовтень 2016); Микитюк Ж.К., Пилат О.О. беруть  участь у програмі E Twinning Plus (у рамках проекту міжнародного співробітництва між навчальними закладами м.Рівного та закордонними навчальними закладами й установами); Дивачевська А.М. стала учасником науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: актуальні тенденції та пріоритети» (розробка уроку) (грудень 2016); Пучко Т.А. проводила науково-практичний семінар «Підсумки впровадження Державного стандарту в початковій школі» (листопад 2016); Дрига Т.В. організовувала проведення  науково-практичного семінару із теми «Формування учнівської компетентності шляхом застосування дослідницької технології в процесі вивчення біології» (березень 2017); Дрига Т.В. була учасником науково-методичної конференції «Шляхи збереження і зміцнення здоров’я» (березень 2017), Кривчук І.А. брала участь у регіональній науково-практичній конференції із теми «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи».

Вагомий внесок зробили педагоги школи у конкурси методичних напрацювань.

Так, у І (міському) турі ХІV обласного  конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (лютий 2017 року) брали участь учителі закладу у таких номінаціях: «Іноземна мова», вчителі англійської мови Микитюк Ж.К., Левчук К.С. з методичними посібниками; «Українська мова та література», вчитель Федорчук М. І. з методичним посібником; «Зарубіжна література», вчитель Гопало Л.Я. з методичним порадником; «Виховна робота», група класних керівників на чолі зі Слободян В.О., вчитель біології Турченюк О.М. з методичними посібниками; «Історія», вчитель історії Мосійчук Л.В. з методичним посібником.

Лауреатами визначені методичні посібники вчителя англійської мови Микитюк Ж.К. (номінація «Англійська мова»), групи класних керівників під керівництвом Слободян В.О. (номінація «Виховна робота»), ІІІ місце виборола учитель біології Турченюк О.М.., представивши на конкурс посібник у номінації «Виховна робота».

З метою пропаганди кращих здобутків та інноваційних напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень, пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного процесу Дрига Т.В., Яблонська М.О., Федорчук М.І., Лаптєва Т.Ю., Мосійчук Л.В., Левчук К.С.   підготували публікацію розробок особистісно зорієнтованих уроків на book-server.  Дивачевська А.М.  опублікувала розробку уроку в матеріалах науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: актуальні тенденції та пріоритети. Дрига Т.В. і Турченюк О.М. підготували матеріали статей учнів і вчителів у збірнику праць науково-методичної конференції «Шляхи збереження і зміцнення здоров’я». Група класних керівників видала посібник «Правова культура і право просвітницька робота в школі»; учителі  працювали над укладанням таких методичних посібників: «Формування екологічного світосприйняття в учнів на уроках та у виховній роботі» (Турченюк О.М.), «Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання» (Федорчук М.І.), «Аспекти реалізації компетентнісного, особистісно зорієнтованого підходу у навчанні історії» (Мосійчук Л.В.), «Методика організації роботи учнів над іншомовним граматичним матеріалом у старшій школі» (Левчук К.С.), «Феномен критичного мислення як засіб створення творчого мікроклімату на уроках зарубіжної літератури» (Гопало Л.Я.), «Зразки навчальних діалогів» з англійської мови (Микитюк Ж.К.). 

Змістовно у школі пройшли міські методичні заходи: науково-практичний семінару із теми «Формування учнівської компетентності шляхом застосування дослідницької технології в процесі вивчення біології» (Дрига Т.В., березень 2017); засідання творчої групи логопедів ЗНЗ (Герасимчук Н.О., квітень 2017); засідання творчої групи вчителів початкових класів «Компетентнісні завдання з предметів початкової школи» (вчителі початкових класів, Сипата С.І., Рябова О.А., Яблонська М.О., грудень 2016)

Із метою осучаснення й урізноманітнення навчально-виховного процесу початкової школи Рябова О.А., Яблонська М.О. працюють у міській творчій групі вчителів початкових класів «Розробка завдань компетентнісного характеру з предметів початкової школи»; Работюк Ж.В. – в обласній творчій групі «Професійна діяльність вчителя початкових класів». Також у школі успішно функціонують творчі групи «Способи взаємодії учня і вчителя в процесі соціалізації» (керівник Работюк Ж.В.), «Напрями педагогічної роботи з розвитку обдарованості учнів» (керівник Довга Л.М.).

Із метою поширення досвіду вчителів школи, які здійснюють інноваційну діяльність у закладі, оновлено анотований каталог інноваційної діяльності: Липчук Л.М. - Сучасні особистісно орієнтовані освітні середовища і технології навчання на уроках географії та економіки. Втілення гуманістичної філософії, психології і педагогіки;  Методи навчання, які сприяють організації та реалізації проектної діяльності, є методами активізації творчого мислення ; Рябова О. А. – Проблемно–пошукове навчання -  психологічно доцільна система роботи з учнями; Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес; Смик О. В. – випереджувальне навчання – навчання на перспективу; Сєрєнкова Н. Г. – Інформаційно-комунікаційні технології  - важливий компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання, у формуванні цілісного світогляду, навчальних, комунікативних та комунікаційних навичок, основних психічних якостей учнів.; Жижчук В. П. – Використання технології успішної особистості, персоніфікованого виховання, розвивального виховання, колективні творчі справи; Климчук Ю.О. -  Я спілкуюсь – я малюю – я живу! (алгоритм соціально-перетворювальної роботи соціального педагога з використанням арт-терапевтичних вправ та технік щодо попередження девіацій у дітей та підлітків; Дрига Т.В. - Особливості формування життєвих компетентностей школярів шляхом реалізації національно-патріотичного виховання на уроках біології (приклади різних форм і методів навчання, які використовуються у навчально-виховному процесі).

Інноваційні зміни, що відбуваються сьогодні в навчальних закладах, потребують і нових освітніх технологій та стратегій, тому наш заклад розпочинає дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня з теми «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української школи»; а вчителі початкових класів, зарубіжної літератури, частково української мови та літератури упродовж навчального року працювали над упровадженням методики критичного мислення, бо навчання критичного мислення дітей є доконечною потребою. У презентації «Критичне мислення – сучасна освітня інновація», яку створили вчителі початкових класів   розглядається критичне мислення як інструмент для набуття знань. Таке мислення передбачає застосування безлічі конкретних інструментів, методик і технік, яких цілком можна навчитися – доказом цього є розроблені учителями такі уроки.

Учителі початкових класів Дивачевська А.М., Дубінська О.В. разом зі своїми учнями долучилися до мистецького проекту «Рівне і рівнята»: брали участь у створенні Рівненського букваря; а Коханевич С.В., Дивачевська А.М., Работюк Ж.В. залучили учнівські родини до участі в конкурсі творчих робіт «Літопис мого роду». Таким чином, школа стає ближчою, відкритою до дитини.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік дає підстави вважати, що І етап – підготовчого (діагностичного, теоретичного обґрунтування науково-методичної проблеми) методичної проблеми школи «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» зреалізовано, тому педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році працюватиме над реалізацією ІІ етапу – організаційно-моделюючого - науково-методичної проблеми.

Разом із тим в організації методичної роботи в школі багато невирішених проблем та суттєвих недоліків.

Мали місце недоліки в інформаційно-комунікаційному забезпеченні вчителів школи. Недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки. Вчителі школи недостатньо використовували можливості колективних форм методичної роботи. Подальшого вдосконалення потребує у школі напрямок співпраці із науковими установами та вищими навчальними закладами. Недостатнім є поширення передового педагогічного досвіду вчителів через друк у фаховій педагогічній пресі: педагогічних журналах, газетах тощо на методичних інтернет-ресурсах.

Виховний процес у школі є органічною частиною педагогічної діяльності. Виховний процес планомірний, цілеспрямований на формування ціннісних ставлень, духовно-моральних, етичних, ділових якостей вихованців.

Упродовж 2016-2017 навчального року роботу закладу було зосереджено на пріоритетних напрямах реформування виховання. На підставі Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, Концепції патріотичного виховання розгорнулися творчі пошуки шляхів їх утілення в життя. У школі розроблено «Модель особистості випускника» - запланований результат розвитку особистості школяра.

Все це сприяє реалізації системного підходу у вихованні, гуманізації виховання, упровадження сучасних виховних технологій.

Реалізація завдань  виховної системи школи  відбувається за  рахунок  злагодженої  співпраці  педагогічного  колективу, спланованої роботи  класних керівників.

Науково-методична робота класних керівників носить особистісно-орієнтований характер.

Використання методу проектів дало можливість створити діяльність, в якій педагоги і вихованці діють, пізнають і набувають соціального досвіду. Реалізувались загальношкільні проекти: «Духовна скарбничка», «Ми добротворці», «Гідність людська», «Мудрість людської скорботи», «Громадянин України починається із громадянина школи», «Поки буде Україна, з нею буде і душа моя».

За результатами моніторингу педагоги оцінили умови в школі, як сприятливі для інноваційної діяльності. Класні керівники використовують такі інноваційні форми: ділові ігри, елементи тренінгів, ігри-подорожі, практикуми, мандрівки-конкурси, виставки-захисти, метод проектів, «коло ідей», презентації.

Активізувалась робота з підвищення теоретичного рівня з питань новітніх технологій, самоосвітня робота класних керівників. Цьому сприяли нестандартні форми методичної роботи:

 • Презентація «А я роблю так…»
 • Естафета вчительських здивувань (використання інноваційних технологій);
 • Методичної фотосесії;
 • Практикумів «Індивідуальний педагогічний маршрут»;
 • Бліц-опитування «Думка місяця», «Теза навчального року».

Актуальними залишаються проблеми організації роботи з розвитку учнівського самоврядування, діяльність класного керівника із створення позитивного іміджу класу. Неефективно висвітлювалась робота МО на сайті школи, педагогічній пресі.

У 2016-2017 н.р. у школі реалізовувався проект «Партнерство заради виховання, співпраця в ім’я дитини», метою якого було налагодження партнерських стосунків із батьківською громадськістю, які базуються на принципах взаєморозуміння, взаємоповаги та співпраці; розвиток педагогічної та психологічної компетенції батьків у налагодженні ефективної взаємодії з дитиною.

Упродовж навчального року проведені опитування і дослідження, які засвідчили, що батьки розуміють сутність виховної взаємодії загалом правильно: як спеціально організованого процесу з метою формування певних особистісних якостей у дитини.

Класні керівники 1-11 класів вивчали особистості виховання дітей у сучасній сім’ї. Понад 40% батьків учнів 1-9 класів визнають свою неспроможність у виховній сфері. Перешкодою є, на думку батьків, брак часу, непідготовленість батьків з педагогічних питань, (особливо батьки 1- 4 класів), матеріальні проблеми, нерозуміння важливості виховання дітей родиною. Перешкодою для повноцінного виховання дітей у сім’ї, на думку дорослих, є брак часу – 48%. Щодо пріоритетів, яким батьки надають перевагу у вихованні, результати такі:

 • успіхи у навчанні – 38%;
 • манера поведінки – 19%;
 • здоров'я – 59%;
 • інтереси, захоплення, уподобання – 60%;
 • вплив друзів – 20%;
 • статус у класі – 19%;
 • громадська, трудова діяльність – 3%.

Майже немає спільних прогулянок, перегляду вистав, екскурсій, концертів у батьків і учнів 6-8 класів; бесід, спільних уподобань у батьків і дітей 9-11 класів.

Батьки поінформовані досить добре щодо того, як дитина будує свої стосунки з друзями, є батьківський контроль з метою попередження небажаної поведінки, непродуманих вчинків.

Аналізуючи стосунки в родинах, сім’ях учнів класні керівники 1+4 класів вказують, що в сім’ях переважають методи авторитарного виховання: безумовне підкорення дитини волі батьків

У сім’ях учнів 5-6 класів найчастіше звертаються до таких методів, як повчання, моралізування, хоч використовують і виховні ситуації, привчання.

У сім’ях старшокласників батьки оцінюють роль особистого прикладу, відмовляються від вимог і наказів, будують партнерські стосунки.

Виокремлюють сім’ї, де деформовані внутрісімейні стосунки. Негативне сімейне оточення, прорахунки у вихованні призводять до того, що поведінка дітей та підлітків виходить за межі моральних та правових норм, поширення шкідливих звичок у дітей (куріння цигарок, вживання алкоголю).

У 2016-2017 н.р., аналізуючи шляхи співпраці з батьківською громадськістю, МО класних керівників розроблено стратегію сімейного виховання і партнерської взаємодії сім'ї та школи. Реалізація проекту «Партнерство заради виховання, співпраця в ім’я дитини» допомагає налагодженню партнерських стосунків, які базуються на принципах взаємоповаги, взаєморозуміння та співпраці.

Упродовж року педагоги працювали, шукаючи шляхи розвитку педагогічної та психологічної компетенції батьків, гармонізації родинного та шкільного виховання. Це родинні зустрічі і свята (Дивачевська А., Полюхович С., Баланенко І., Коханевич С., Яблонська М.), майстер-класи із виховання (Яблонська М., Смик О., Кукушкіна С., Работюк Ж., Жижчук В., Гопало Л., Турченюк О., Величко О.), тренінги батьківської ефективності (Климчук С., Калошина І., Моцна О., Денищич А., Зима Л.).

Упродовж року соціально-психологічна служба (Климчук Ю., Гомоновець О.) постійно здійснювала супровід дисфункційних сімей, сімей, які опинились у важких життєвих ситуаціях, сімей учасників АТО. Під особливим контролем були сім’ї, в яких проживають діти, позбавлені батьківського піклування, сироти, діти з особливими потребами. Індивідуальне консультування, психолого-педагогічна діагностика, години психолога і соціального педагога, виступи на батьківських зборах і нарадах, з інформацією сприяли створенню атмосфери довіри і співпраці.

Цікавими і ефективними формами роботи з батьками є:

 • Сімейні дні у класі, дні довіри (Работюк Ж., Жижчук В., Гопало Л.);
 • Години щирої розмови (Кукушкіна С.);
 • Психологічні практикуми (Дубінська О.);
 • Спільна участь батьків і дітей у класних і загальношкільних справах (Козік Р., Коханевич С.);
 • «Діалог», «синтез думок», «Коло ідей» і тренінги, відеопрезентації (Пилат О.);
 • Концерти-розваги для батьків, театралізовані зустрічі, спільні дії (Яблонська М., Римар Т.);
 • Тренінги батьківської ефективності (Липчук Л., Жижчук В.);
 • Спільна проектна діяльність (Турченюк О., Моцна О., Л.Липчук);
 • «Коло пропозицій», спілкування у формі «круглого столу» (Федорчук М., Левчук К.);
 • «Батьківські посиденьки», «виникло питання», концертні презентації (Рябова О.);
 • Майстер-класи для батьків (Позняковська Т.І.);
 • Просвітницький лекторій, дискусійні хвилини «Я роблю ось так…» (Турченюк О., Зима Л., Лаптєва Т.);
 • Обов’язкові години «Є проблема» -тренінги батьківської ефективності (Моцна О.).

Просвітницька проблема «Дитина найбільше потребує вашої любові тоді, коли найменше її заслуговує» вирішувалась упродовж року кл.керівниками: Климчук С.А., Денищич А.В., Липчук Л.М., Грицютою О.Г., Вибач Т.А., Зимою Л.П., Лаптєвою Т.Ю., Дубінською О.В., Левчук К.С., Жижчук В.П., Калошиною І.І., Смик О.В., Сипатою С.І., Кекух Т.І., Козік Р.О..

Чимало уваги надано груповим та індивідуальним консультаціям, практикумам, батьківським загальношкільним і класним зборам. Педагоги активно залучають батьків до участі у волонтерській діяльності, до участі в житті школи, класу, про що свідчать звіти батьківських комітетів.

Для кращого розуміння дитини, її емоційних фізичних, психологічних змін обов’язковим є формування мотивації на здоровий спосіб життя. При цьому варто надати перевагу такій формі роботи з батьками, як залучення медиків, правників, спеціалістів ювенального відділу поліції. Важливою тут є групова, індивідуально-сімейна форма зв’язків, яким цього навчального року було не приділено досить уваги.

Варто приділити більше уваги заходам превентивного і правопросвітницького напрямку.

Діяльність  учнівського самоврядування  у 2016-2017 навчальному році  була  спрямована  на активізацію ,  вдосконалення та  оптимізацію  учнівського колективу,  підвищення авторитету  лідерства, формування  активної  громадянської позиції  учнів , виховання  самостійності   у вирішенні  питань,  що пов’язані  з  внутрішньо шкільною діяльністю.  Усі  центри  учнівського самоврядування взяли  участь  у  підготовці та проведенні   шкільних та міських заходів, акцій: «Вчитель не повинен бути самотнім», « Милосердя», «Потурбуйся - будуть жити» (двічі на рік передавалися крупи у притулок для тварин). «Подаруй бібліотеці книгу» , « Валентинка  для героя» «Годівничка для синички», збір макулатури «Збережемо дерево».  Долучилися до міького Великоднього ярмарку в результаті якого було зібрано 2363 гривні, які передано на лікування онкохворих дітей. Шкільні акції: лікування учнів 11-Б (9585 грн), 6-В (1545 грн), 7-Б класи (550грн),  «Турбота» (збір овочів)-2700 грн, великодні дзвони (для сироти) – 500 грн. Всього17242 грн.  Ці акції об’єднали зусилля учнів і батьків для добрих і корисних справ.

Упродовж навчального року значна  увага приділялася позакласній роботі   У закладі  функціонувало 10 гуртків. Всі керівники гуртків створили умови для розвитку особистості, розкриття її потенціалу, готували вихованців до життєдіяльності у полікультурному просторі.  Педагоги підвищили ефективність занять гуртків шляхом упровадження інноваційних методик і технологій, наукових ідей, перспективного досвіду, вмотивованістю до подальшого розвитку.

Гурток «Музейна справа» (керівник Жижчук В.П.)   у  2016-17 навчальному році здобув звання «зразкового шкільного музею».Гуртківці під керівництвом Жижчук В.П. створили відеоролик «Спогади про директора» (Пилипенко В.С.), розпочали роботу над створенням віртуальної екскурсії.

У полі  зору  адміністрації  навчального закладу  постійно перебувають  питання  соціального захисту, збереження  й зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, а це в першу чергу  питання організації медичного обслуговування, дотримання  санітарно-гігієнічних вимог, організації харчування. 

Щорічно у школі організовується  контроль за   проходженням  медичного огляду  учнів і працівників навчального закладу, здійснюється медико-педагогічний  контроль  уроків  фізичної культури,  якість харчування.

Харчування у  школі здійснює приватний підприємець Горюнова К.О.   У школі організовано гаряче та буфетне харчування для учнів 1-11 класів.    Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час  сніданків та обідів.  Вартість  обідів   - 12 грн.    Безкоштовно харчуються діти  сироти та діти  позбавлені батьківського піклування, діти, батьки  яких беруть  участь в АТО, діти 1-4 класів із малозабезпечених сімей. Всього  у школі  отримували безкоштовні обіди 78 дітей.  

У їдальні   виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів,  дотримується питний режим. Випадків порушення термінів реалізації продуктів не було.  Їдальня працює до 16.00 години. Столи накривають за графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра та відповідальний заступник директора з НВР ретельно слідкують за санітарним станом приміщення їдальні, дотриманням меню. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним поліклінікою графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань,   Щорічно  у дитячій поліклініці діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Адміністрацією закладу    були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та споруд. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Щороку проводиться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди. Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при директору. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року у закладі, на жаль, зафіксовано 8 випадків   дитячого травматизму.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Щорічно  матеріальна база школи покращується.

За кошти управління освіти придбано:

 • металопластикові вікна - 190 тис. грн;
 • 1 комплект парт для початкової школи – 7500 грн.;
 • дошка – 1 шт. – 3400 грн.,
 • оргтехніка (мультимедійний проектор, принтер) – 19500 грн.
 • велотренажери
 • м’ячі
 • медикаменти – 1000 грн.
 • господарчі товари – 1000 грн.
 • вогнегасники – 1000 грн.

Загальна вартість придбаного – 233400 грн.

 • комп’ютери – 11 шт. (держбюджет)

За батьківські кошти придбано:

 • комплект парт для початкової школи – 3700 грн
 • дошка – 2 шт. – 3500 грн
 • металопластикові вікна – 14 шт. – 48774 грн
 • набір меблів у комп’ютерний клас (комп’ютерні столи – 9 шт., шафи, учнівські столи) – 17000 грн
 • жалюзі на вікна – 15 шт – 18800 грн
 • професійні музичні мікрофони – 2 шт. - 7500 грн.
 • куліси в актову залу – 8.8 тис. грн.
 • лавки в кабінет музики – 16 шт. – 8000 грн
 • ноутбук – 1 шт – 4800 грн
 • телевізор – 3 шт – 15650 грн

Загальна вартість придбаного – 136524 грн.

За спонсорські кошти (голови ОДА Муляренка О.В.)

 • ноутбуки – 7 шт.
 • решітки на вікна – 2 шт.  

У школі зроблено косметичні ремонти всіх шкільних приміщень за батьківські кошти   на  суму –     45 тис. грн.

Щиро вдячна вам, шановні батьки, за надання спонсорської допомоги.

Залишилися питання, розв’язання яких слід продовжити:

 • забезпечити підвищення якості освітніх послуг,
 • підвищення результативності  роботи  з обдарованими  учнями
 • недостатня результативність участі учнів  у ЗНО.
 • створення цілісної системи  моніторингу НВП.
 • забезпечити якісне формування ключових компетентностей нової української школи.
 • забезпечити виконання стандартів освіти шляхом покращення матеріально-технічної бази школи.
 • підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора, педагогів, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже  робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-виховний процес.

Тож будьмо завжди разом – школа, сім’я, громадськість.  Сподіваюся в подальшому на співпрацю. Всім нам зичу миру, добра, щоб діти зростали толерантними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими, але, найголовніше, гарними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить!

obRSS