За умов реформування національної системи освіти актуальними є моніторингові дослідження якості освіти -  ефективний засіб відбору, обробляння та зберігання інформації про діяльність педагогічної системи, що дозволяє тривалий час відстежувати її стан, здійснювати корекцію та прогнозувати розвиток.  

Результати моніторингу якості освіти надають можливість приймати відповідні управлінські рішення, оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до педагогічного процесу, конкретно планувати роботу з відповідної проблеми з учителями та учнями.

Моніторинг в освіті – це сучасний механізм управління якістю освіти. Проведення освітнього моніторингу стимулює позитивні перетворення та мотивує до якісних змін учасників  освітнього процесу. Але при цьому слід пам’ятати, що тільки той учень, який чітко уявляє мету свого навчання, може бути вмотивований до свідомих дій, спрямованих на позитивну динаміку якісного зростання. Це є необхідною умовою забезпечення якісного рівня навчальних досягнень учнів.

Положення про проведення внутрішнього моніторингу якості освіти: відкрити / завантажити pdf185.99 KB.

Програма моніторингу загальноосвітньої підготовки учнів 5-11 класів: відкрити / завантажити pdf119.61 KB.

Самооцінювання якості освітньої діяльності 2020-2021

Результати опитування учасників освітнього процесу:

відкрити / завантажити

Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання:

відкрити / завантажити

 

Моніторинг 2020-2021 Річний

1) Моніторинг наскрізних умінь учнів початкових класів НУШ:

відкрити / завантажити

2) Результати навчальних досягнень учнів 4-х класів:

pdfвідкрити / завантажити79.10 KB

3) Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів з математики:

pdfвідкрити / завантажити68.96 KB

4) Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів з української мови:

pdfвідкрити / завантажити69.16 KB

5) Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів із читання:

pdfвідкрити / завантажити120.59 KB

6) Моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів 5-9 класів:

відкрити / завантажити

 

Моніторинг 2020-2021 за підсумками I семестру

1) Результати навчальних досягнень учнів 4-х класів:

pdfвідкрити / завантажити528.69 KB

2) Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів з математики:

pdfвідкрити / завантажити472.07 KB

3) Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів з української мови:

pdfвідкрити / завантажити476.39 KB

4) Рівні навчальних досягнень учнів 4-х класів із читання:

pdfвідкрити / завантажити861.55 KB 

5) Моніторинг освітньої діяльності у 5-9-их класах:

pdfвідкрити / завантажити890.40 KB

 

Моніторинг 2019-2020 Річний

1) Результати навчальних досягнень учнів 3 – 4-х класів: відкрити / завантажити.

2) Моніторинг освітньої діяльності у 5-9-их класах: pdfвідкрити / завантажити2.54 MB.

3) Моніторинг освітньої діяльності у 10-11-их класах:

Моніторинг 2019-2020 за підсумками I семестру

1) Результати навчальних досягнень учнів 3-4-х класів: відкрити / завантажити.

2) Рівні навчальних досягнень учнів 3-4-х класів з математики: відкрити / завантажити.

3) Рівні навчальних досягнень учнів 3-4-х класів з української мови: відкрити / завантажити.

4) Рівні навчальних досягнень учнів 3-4-х класів із читання: відкрити / завантажити.

5) Моніторинг освітньої діяльності у базовій школі: відкрити / завантажити.

6) Моніторинг освітньої діяльності у 10-11-их класах: відкрити / завантажити.

 

Моніторинг 2018-2019 Річний

1) Моніторинг навчальної роботи учнів 5-11-х класах (зведений)

доступно окремим файлом за посиланням: відкрити / завантажити.

 

2) Учні, які за результатами 2018-2019 н. р. мають 10 балів і більше,

Моніторингові дослідження: по предметах, по класах, по паралелях,

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів із навчальних предметів (за середнім балом) за 3 роки,

Порівняльню таблицю результатів навчальних досягнень учнів

доступно єдиним файлом за посиланням: відкрити / завантажити.

 

Моніторинг-2018 за підсумками I семестру 2018-2019 н. р.

Рівень навчальних досягнень учнів 5 – 11-их класів (І семестр 2018–2019 н. р.);

Порівняльна таблиця результатів навчальних досягнень учнів;

Моніторингові дослідження: по предметах, по класах, по паралелях за І семестр 2018-2019 н. р..

obRSS