З АТВЕРДЖЕНО
на засіданні піклувальної ради
10.10.2017 року

 

І. Загальні положення

 • Піклувальна рада ЗОШ № 11 функціонує відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 • Піклувальна рада ЗОШ № 11 – орган громадськості, покликаний сприяти справі освіти на території обслуговування школи, питанням виховання та соціального захисту учнів.
 • Піклувальна рада користується Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добродійність та добродійні товариства», «Положення про позашкільний виховний заклад України», статутом ЗОШ № 11 м.Рівного.
 • До складу піклувальної ради входять представники організацій різних форм власності, що функціонують у мікрорайоні школи, батьки учнів, члени педагогічного колективу, а також директор школи за посадою.
 • Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

 

ІІ. Завдання та основні напрямки діяльності піклувальної ради

Піклувальна рада ЗОШ № 11 м.Рівного головними напрямками своєї діяльності вважає:

 • Поліпшення організації, вдосконалення навчального процесу.
 • Залучення не бюджетних коштів для функціонування школи.
 • Визначає напрямки, форми, розміри та порядок використання не бюджетних коштів школи по зміцненню матеріальної бази школи.
 • Надання допомоги дітям-сиротам, які навчаються у школі.
 • Стимулювання обдарованих учнів, переможців міських та обласних конкурсів.
 • Здійснення контролю за цільовим використанням не бюджетних коштів адміністрацією школи.
 • Внесення на розгляд загальних зборів закладу пропозицій про зміни та доповнення до Статуту школи.
 • Затвердження форм договору навального закладу з батьками учнів про надання додаткових платних освітніх послуг.
 • Сприяння проведення екскурсій, походів, інших культурно-масових заходів.

 

ІІІ. Склад та організація діяльності піклувальної ради

Піклувальна рада формується з непарної кількості осіб. До складу піклувальної ради входить директор школи за посадою.

Термін повноважень членів піклувальної ради – до 3х років. Член піклувальної ради може скласти свої повноваження, подавши заяву на ім’я голови ради.

Піклувальна рада обирається загальними зборами батьківської громадськості.

Допускається рішенням зборів, якщо за це проголосувало не менше як 2/3 членів.

Члени піклувальної ради обирають зі свого складу голову, заступника і секретаря.

Голова піклувальної ради представляє її в місцевих органах влади.

Секретар веде діловодство піклувальної ради.

Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рішення піклувальної ради приймається більшою кількістю голосів.

Піклувальна рада планує роботу на навчальний рік.

Засідання піклувальної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше разу на квартал.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника закладу.

 

ІV. Права і обов’язки членів піклувальної ради

Члени піклувальної ради мають такі обов’язки та права:

 • Бути обраними та обиратися до складу членів піклувальної ради.
 • Своєчасно отримувати інформацію про проведення засідань піклувальної ради, пропонувати порядок денний, працювати з усіма документами піклувальної ради.
 • Одержувати повну інформацію від управління освіти, керівника навчального закладу про матеріально-технічний стан, фінансове та навчально-методичне забезпечення навчального закладу у термін не більше місяця з моменту надходження.
 • Вносити пропозиції до роботи піклувальної ради.
 • Захищати права та інтереси підопічного навчального закладу у порядку, встановленому законодавством.
 • Використовувати можливості інших організацій, установ, приватних осіб для надання фінансової та матеріальної допомоги навчальному закладу.
 • Вносити пропозиції щодо розподілу коштів, які надходять на адресу даного закладу.
 • Контролювати використання добровільних грошових внесків і переданих матеріальних цінностей на адресу навчального закладу.
 • Вийти зі складу піклувальної ради.

V. Фінансова діяльність піклувальної ради

5.1. Піклувальна рада організовує і контролює надходження добровільних благодійних внесків, пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, кошти від благодійних заходів.

5.2. Щороку інформує загальні збори батьків про результати своєї роботи.

 

 

Голова піклувальної ради О.О.Егіпті

obRSS