Матеріально-технічне забезпечення закладу

2020-2021 н.р.

mattex

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

2019-2020 н.р.

Назва показника

Усього

1

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

 9332

2

з них здано в оренду (кв.м)

 -

3

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

-

4

Кількість класних кімнат(включи навчальні кабінети і лабораторії)

44

Кількість навчальних кабінетів

5

Математики

2

6

Фізики

2

7

Хімії

1

8

Географії

1

9

Біології

1

10

Української мови і літератури

2

11

Інших мов і літератур національних меншин

2

12

Іноземної мови

4

13

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

-

14

Основ інформатики й обчислювальної техніки

2

15

У них:

встановлено комп'ютерних класів

2

16

обладнано робочих місць з комп'ютером

20

17

Кількість майстерень

3

18

Фізкультурна зала

2

19

Опалення (1 - центральне або власна котельня, 2 - пічне)

1

20

Водогін

1

21

у тому числі з гарячою водою

-

22

Каналізація

1

23

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

1

24

Число посадкових місць у їдальні або буфеті

250

25

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

3

26

До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів

1

27

Кількість окремих будівель, де навчаються учні

1

obRSS