Застосування компетентнісно зорієнтованих технологій – важлива умова підвищення якості освіти. Реформування сучасної освіти передбачає, з-поміж іншого, й орієнтацію на ключові компетентності, оволодіння якими дозволить учням вирішити проблеми у професійному, соціальному та повсякденному житті.

Діяльність педагогічного колективу школи № 11спрямована на виконання Програми дослідно-експериментальної роботи  з теми «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи»  на 2017-2021 роки та Програми ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи  регіонального рівня з теми «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової  української школи»

Із такою метою у школі створена експериментальна група учителів, які працюють у 5 класах за темою дослідно-експериментальної роботи.

Працючи із п’ятикласниками, вчителі математики Блищик О.В., Дудко Н.Д.  застосовують елементи розвивального навчання;  вчителі англійської мови  Венжинович С.Б., Пилат О.О. розвивають креативне мислення; вчителі зарубіжної літератури Гопало Л.Я., Калошина І.І., вчителі української мови та літератури  Гордієнко О.С., Мачек Л.С., Онисімчук Я.С. розвивають критичне мислення;  вчитель природознавства Дрига Т.В. формує ключові компетентності шляхом врахування модальності сприйняття;  вчитель основ здоров’я Турченюк О.М. упроваджує технології продуктивного навчання; Жижчук В.П., вчитель трудового навчання, Журавель Л.В., вчитель інформатики, використовують метод проектів.

Практичним психологом Антонець Н.А. проведена діагностика учнів 5х класів. За результатами діагностики можна зробити висновок,  що застосування компетентнісно зорієнтованих технологій сприяє оволодінню учнями новими компетентностями та формуванню нової моделі життєдіяльності, особистісному росту школярів.

 

           

Заступник директора з навчально-виховної роботи М.І. Козлюк

obRSS